Hadith

Een hadith (Arabisch: حَدِيْث, uitgesproken: "ha-deeth") is het relaas van een gebeurtenis uit het leven van Mohammed, de profeet van de Islam. In het Engels wordt het woord hadith ook gebruikt als het meervoudswoord voor een groep van deze vertellingen, hoewel het meervoud in het Arabisch a-HAA-deeth is. De hadith worden samen met de Koran gebruikt om de sharia te interpreteren. Soennieten volgen de Kutub al-Sittah terwijl de Sjiieten de Kutub al-Arba'a volgen.

Abu Hurairah vertelde de meeste soennitische hadiths.

Betekenis

Het woord hadith betekent iets nieuws of een stukje informatie. De religieuze betekenis van hadith is een verklaring, handeling of goedkeuring die wordt toegeschreven aan de Profeet van de Islam, Mohammed. Daarom kunnen hadith op basis van hun inhoud in drie categorieën worden onderverdeeld:

  1. Een verklaring van de Profeet
  2. Een actie van de Profeet
  3. De goedkeuring van de Profeet van een handeling door iemand anders dan hij

Geschiedenis

Na de dood van Profeet Mohammed schreven moslimgeleerden verhalen op over wat hij had gezegd en gedaan. Zij schreven ook feiten op over wie elk verhaal had verteld. Sommige verhalen werden vele malen opnieuw verteld voordat ze werden opgeschreven, en sommige verhalen kwamen niet in alle details overeen, wat leidde tot de gedetailleerde studie van hadith door geleerden om die hadith met elkaar te vergelijken.

Moslimgeleerden verzamelden al deze Hadith in boeken en vergeleken ze met elkaar. Zij besloten welke Hadith het meest waarschijnlijk ware verslagen van de Soennah waren, dat wil zeggen, de woorden en daden van Mohammed. Moslims zien de Soennah als een belangrijke bron van leiding, samen met de Koran. De islam is de complete godsdienst, dus er kan niets aan veranderd worden. Het geeft een complete levenscode.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3