Reigers

Reigers zijn waadvogels van de familie Ardeidae. Er zijn 64 erkende soorten in deze familie. Sommige worden zilverreiger of roerdomp genoemd in plaats van reiger.

Binnen de familie worden alle leden van de geslachten Botaurus en Ixobrychus aangeduid als roerdompen, en vormen zij een monofyletische groep binnen de Ardeidae.

Zilverreigers daarentegen vormen geen biologisch onderscheiden groep, en worden zilverreigers genoemd omdat zij overwegend wit zijn en/of sierpluimen hebben. Hoewel zilverreigers dezelfde lichaamsbouw hebben als de grotere reigers, zijn ze meestal kleiner.

De classificatie van de afzonderlijke reiger- en zilverreigersoorten is een moeilijke zaak, en er bestaat nog steeds geen duidelijke consensus over de juiste indeling van veel soorten in één van de twee grote geslachten, Ardea en Egretta.

Hoewel reigers lijken op vogels uit sommige andere families, zoals de ooievaar, de ibis en de lepelaar, verschillen zij daarvan doordat zij vliegen met ingetrokken nek in plaats van met uitgestrekte nek. Ze behoren ook tot de vogelgroepen die 'neergemaaid' zijn.

Sommige leden van deze groep nestelen koloniaal in bomen; andere, met name de roerdomp, gebruiken rietvelden.

Andere voorbeelden:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3