Reigers

Reigers zijn waadvogels van de familie Ardeidae. Er zijn 64 erkende soorten in deze familie. Sommige worden zilverreiger of roerdomp genoemd in plaats van reiger.

Binnen de familie worden alle leden van de geslachten Botaurus en Ixobrychus aangeduid als roerdompen, en vormen zij een monofyletische groep binnen de Ardeidae.

Zilverreigers daarentegen vormen geen biologisch onderscheiden groep, en worden zilverreigers genoemd omdat zij overwegend wit zijn en/of sierpluimen hebben. Hoewel zilverreigers dezelfde lichaamsbouw hebben als de grotere reigers, zijn ze meestal kleiner.

De classificatie van de afzonderlijke reiger- en zilverreigersoorten is een moeilijke zaak, en er bestaat nog steeds geen duidelijke consensus over de juiste indeling van veel soorten in één van de twee grote geslachten, Ardea en Egretta.

Hoewel reigers lijken op vogels uit sommige andere families, zoals de ooievaar, de ibis en de lepelaar, verschillen zij daarvan doordat zij vliegen met ingetrokken nek in plaats van met uitgestrekte nek. Ze behoren ook tot de vogelgroepen die 'neergemaaid' zijn.

Sommige leden van deze groep nestelen koloniaal in bomen; andere, met name de roerdomp, gebruiken rietvelden.

Andere voorbeelden:

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn reigers?


A: Reigers zijn waadvogels uit de Ardeidae familie.

V: Hoeveel soorten reigers zijn er in de familie Ardeidae?


A: Er zijn 64 erkende soorten in de familie Ardeidae.

V: Wat zijn enkele andere namen voor reigers?


A: Sommige reigers worden zilverreigers of roerdompen genoemd.

V: Waarin verschillen roerdompen van andere reigers?


A: Alle leden van de geslachten Botaurus en Ixobrychus worden roerdompen genoemd: ze vormen een monofyletische groep binnen de Ardeidae.

V: Waarom worden sommige vogels zilverreigers genoemd?


A: Zilverreigers vormen geen biologisch aparte groep, maar worden zilverreigers genoemd omdat ze voornamelijk wit zijn en/of decoratieve pluimen hebben.

V: Waarin verschillen reigers van andere vogels zoals ooievaars, ibissen en lepelaars?


A: Reigers verschillen van andere vogels zoals ooievaars, ibissen en lepelaars doordat ze met ingetrokken nek vliegen, in plaats van uitgestrekt.

V: Waar nestelen sommige leden van de Ardeidae familie?


A: Sommige leden van de Ardeidae-familie nestelen koloniaal in bomen; andere, met name de roerdompen, gebruiken rietvelden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3