N-hexaan

Hexaan is een organische verbinding met de chemische formule C
6H
12
. Het is een alkaan met 6 koolstofatomen. Met "hexaan" kan elk van de 5 structurele isomeren (d.w.z. verbindingen met dezelfde chemische formule maar een andere vorm) worden bedoeld die het heeft. Volgens de IUPAC-benamingen betekent "hexaan" alleen het isomeer zonder vertakkingen, terwijl de andere 4 verschillende namen hebben.

Er zit veel hexeen in benzine. Zuiver hexaan heeft geen kleur en is vrij onreactief.

Vragen en antwoorden

V: Wat is hexaan?


A: Hexaan is een organische verbinding met de chemische formule C6H14. Het is een alkaan dat zes koolstofatomen bevat.

V: Hoeveel structurele isomeren van hexaan zijn er?


A: Er zijn vijf structurele isomeren van hexaan.

V: Wat zegt de IUPAC-naamgeving over de isomeren van hexaan?


A: Volgens de IUPAC-naamgeving verwijst "hexaan" alleen naar de isomeer zonder vertakkingen. De andere vier isomeren hebben andere namen.

V: Is puur hexaan reactief?


A: Nee, puur hexaan is helemaal niet reactief.

V: Waarom zit er hexaan in benzine?


A: Er zit veel hexaan in benzine.

V: Hoe kunnen de isomeren van hexaan beschreven worden?


A: De isomeren van hexaan kunnen beschreven worden als verbindingen met dezelfde chemische formule maar een verschillende vorm.

V: Wat is de kleur van puur hexaan?


Antwoord: Zuiver hexaan heeft geen kleur.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3