N-hexaan

Hexaan is een organische verbinding met de chemische formule C
6H
12
. Het is een alkaan met 6 koolstofatomen. Met "hexaan" kan elk van de 5 structurele isomeren (d.w.z. verbindingen met dezelfde chemische formule maar een andere vorm) worden bedoeld die het heeft. Volgens de IUPAC-benamingen betekent "hexaan" alleen het isomeer zonder vertakkingen, terwijl de andere 4 verschillende namen hebben.

Er zit veel hexeen in benzine. Zuiver hexaan heeft geen kleur en is vrij onreactief.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3