Lagerhuis (Canada)

Het Lagerhuis (Frans: Chambre des communes) is het lagerhuis van het parlement van Canada. Het Lagerhuis is een gekozen orgaan, bestaande uit 338 leden, die bekend staan als Members of Parliament (MP's). De leden worden telkens voor maximaal vier jaar gekozen. Elk lid wordt gekozen door een van de federale kiesdistricten van het land, die gewoonlijk ridings worden genoemd.

Het Lagerhuis werd opgericht in 1867, toen bij de British North America Act 1867 de Dominion of Canada werd opgericht, en was gemodelleerd naar het Britse Lagerhuis. Het Lagerhuis wordt soms het "lagerhuis" genoemd, hoewel het meer macht heeft dan het "hogerhuis", de Senaat. Beide Huizen moeten instemmen met nieuwe wetten, maar de Senaat verwerpt zelden wetsvoorstellen van het Lagerhuis (hoewel de Senaat soms wetsvoorstellen wijzigt). De regering van Canada is alleen verantwoording verschuldigd aan het Lagerhuis. De premier blijft alleen in functie zolang hij of zij de steun heeft van het Lagerhuis.

Het Canadese Lagerhuis bevindt zich in het Centre Block van de Parliament Buildings op Parliament Hill, in Ottawa, Ontario.

In tegenstelling tot het parlement van het Verenigd Koninkrijk zijn de bevoegdheden van het parlement van Canada beperkt, omdat de provinciale wetgevende machten het alleenrecht hebben om wetten aan te nemen over bepaalde zaken.

Tot 1982 had alleen het parlement van het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid om de British North America Act te wijzigen, dit om de rechten en bevoegdheden van de provinciale wetgevers te beschermen. Dit werd veranderd door de Canada Act. In Canada heet de British North America Act nu de Constitution Act.

Veel van het werk van het Lagerhuis wordt gedaan door commissies die meer tijd kunnen besteden aan het onderzoeken van een onderwerp dan het hele Lagerhuis zou kunnen doen.


 

Zetelverdeling

De onderstaande tabel laat zien hoeveel zetels elke politieke partij in het parlement heeft. Veel van de parlementsleden zijn bij de verkiezingen van 2019 gekozen.

Feest

Zetels

%

 

Liberaal

155

45.9

 

Conservatief

121

35.8

Blok Québécois

32

9.5

    

Nieuw Democratisch

24

7.1

 

Groen

3

0.9

 

Onafhankelijk

3

0.9

 Totaal

338

100%

Opmerkingen
 

Lijst van commissies

 • Aboriginalzaken en Noordelijke ontwikkeling
 • Toegang tot informatie, privacy en ethiek
 • Landbouw en agrovoeding
 • Canadees erfgoed
 • Burgerschap en immigratie
 • Milieu en duurzame ontwikkeling
 • Financiën
 • Visserij en oceanen
 • Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling
 • Verrichtingen en ramingen van de overheid
 • Gezondheid
 • Menselijke hulpbronnen, sociale ontwikkeling en de status van personen met een handicap
 • Industrie, wetenschap en technologie
 • Internationale handel
 • Rechtvaardigheid en mensenrechten
 • Verbindingscomité
 • Nationale defensie
 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Officiële talen
 • Procedure en huishoudelijke zaken
 • Openbare rekeningen
 • Openbare veiligheid en nationale veiligheid
 • Status van vrouwen
 • Vervoer, infrastructuur en gemeenschappen
 • Veteranenzaken
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Lagerhuis?


A: Het Lagerhuis is het lagerhuis van het parlement van Canada. Het is een gekozen orgaan dat bestaat uit 338 leden, de zogenaamde Members of Parliament (MP's).

V: Hoe lang worden parlementsleden gekozen?


A: Parlementsleden worden verkozen voor een periode van maximaal vier jaar.

V: Hoe worden de leden van het Lagerhuis gekozen?


A: De leden worden gekozen in een van Canada's federale kiesdistricten, meestal ridings genoemd.

V: Wanneer werd het Lagerhuis opgericht?


A: Het Lagerhuis werd opgericht in 1867, toen met de British North America Act 1867 de Dominion of Canada werd opgericht, en werd gemodelleerd naar het Britse Lagerhuis.

V: Wat is de relatie tussen de Senaat en het Lagerhuis?


A: Beide Kamers moeten instemmen met nieuwe wetten, maar de Senaat verwerpt zelden wetsvoorstellen van het Lagerhuis (hoewel hij ze soms wel wijzigt). De regering is alleen verantwoording verschuldigd aan het Lagerhuis en de premier blijft alleen in functie zolang hij de steun van het Lagerhuis heeft.

V: Waar is het Canadese Lagerhuis gevestigd?A: Het Canadese Lagerhuis is gevestigd in het Centre Block op Parliament Hill in Ottawa, Ontario.

V: Welke bevoegdheden heeft het parlement van Canada?A:De bevoegdheden van het Canadese parlement zijn beperkt, omdat de provinciale wetgevende machten het alleenrecht hebben om wetten aan te nemen over bepaalde zaken. Tot 1982 had alleen het parlement van het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid om de British North America Act te wijzigen. Dit veranderde met de Canada Act, waarbij de British North America Act de Constitution Act werd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3