Iconoclasme

Beeldenstorm betekent dat symbolen van een cultuur (zoals iconen of monumenten) worden vernietigd door mensen van diezelfde cultuur. Dit gebeurt meestal om religieuze of politieke redenen. Vaak gebeurt dit samen met grote politieke of religieuze veranderingen. Het staat over het algemeen los van de vernietiging door buitenlanders, bijvoorbeeld door Spaanse veroveraars in Amerika. De term omvat over het algemeen niet de specifieke vernietiging van beelden van een heerser na zijn dood of omverwerping (damnatio memoriae), bijvoorbeeld Akhenaten in het oude Egypte.

Mensen die zich bezighouden met of steun geven aan iconoclasme worden iconoclasten genoemd. Dit woord wordt ook gebruikt voor mensen die tegen gevestigde dogmata of conventies zijn. Ook mensen die religieuze beelden vereren of vereren worden afgodendienaren genoemd. In een Oost-orthodoxe context worden ze iconodules of iconofielen genoemd.

Beeldenstorm kan worden uitgevoerd door mensen met een andere religie, maar is vaak het resultaat van sektarische geschillen tussen facties van dezelfde religie. De twee Byzantijnse uitbraken in de 8e en 9e eeuw waren ongewoon omdat het gebruik van beelden het belangrijkste onderwerp van het geschil was, in plaats van een bijproduct van bredere bezorgdheid. In het christendom is het iconoclasme over het algemeen gemotiveerd door een letterlijke interpretatie van de Tien Geboden, die het maken en aanbidden van "gegraveerde beelden" van God verbieden.

Beelden in de Sint Maartenskathedraal in Utrecht, in de 16e eeuw aangevallen in de reformatie iconoclasme.
Beelden in de Sint Maartenskathedraal in Utrecht, in de 16e eeuw aangevallen in de reformatie iconoclasme.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3