Iconoclasme

Beeldenstorm betekent dat symbolen van een cultuur (zoals iconen of monumenten) worden vernietigd door mensen van diezelfde cultuur. Dit gebeurt meestal om religieuze of politieke redenen. Vaak gebeurt dit samen met grote politieke of religieuze veranderingen. Het staat over het algemeen los van de vernietiging door buitenlanders, bijvoorbeeld door Spaanse veroveraars in Amerika. De term omvat over het algemeen niet de specifieke vernietiging van beelden van een heerser na zijn dood of omverwerping (damnatio memoriae), bijvoorbeeld Akhenaten in het oude Egypte.

Mensen die zich bezighouden met of steun geven aan iconoclasme worden iconoclasten genoemd. Dit woord wordt ook gebruikt voor mensen die tegen gevestigde dogmata of conventies zijn. Ook mensen die religieuze beelden vereren of vereren worden afgodendienaren genoemd. In een Oost-orthodoxe context worden ze iconodules of iconofielen genoemd.

Beeldenstorm kan worden uitgevoerd door mensen met een andere religie, maar is vaak het resultaat van sektarische geschillen tussen facties van dezelfde religie. De twee Byzantijnse uitbraken in de 8e en 9e eeuw waren ongewoon omdat het gebruik van beelden het belangrijkste onderwerp van het geschil was, in plaats van een bijproduct van bredere bezorgdheid. In het christendom is het iconoclasme over het algemeen gemotiveerd door een letterlijke interpretatie van de Tien Geboden, die het maken en aanbidden van "gegraveerde beelden" van God verbieden.

Beelden in de Sint Maartenskathedraal in Utrecht, in de 16e eeuw aangevallen in de reformatie iconoclasme.Zoom
Beelden in de Sint Maartenskathedraal in Utrecht, in de 16e eeuw aangevallen in de reformatie iconoclasme.

Vragen en antwoorden

V: Wat is beeldenstorm?
A: Beeldenstorm is de vernietiging van symbolen of monumenten van een cultuur door mensen van diezelfde cultuur, meestal om religieuze of politieke redenen.

V: Wat is het verschil met vernieling door buitenlanders?
A: Het verschil is dat het gebeurt door mensen binnen dezelfde cultuur, en niet door buitenlanders zoals de Spaanse veroveraars in Amerika.

V: Wie zijn beeldenstormers?
A: Beeldenstormers zijn mensen die iconoclasme bedrijven of ondersteunen. Ze kunnen ook gebruikt worden om mensen te beschrijven die tegen gevestigde dogmata of conventies zijn.

V: Wie zijn afgodendienaars?
A: Afgodendienaars zijn mensen die religieuze beelden vereren of vereren. In een Oosters-orthodoxe context worden zij iconodules of iconofielen genoemd.

V: Wordt iconoclasme altijd ingegeven door religie?
A: Niet noodzakelijk; het gaat echter vaak gepaard met grote politieke en religieuze veranderingen en in het christendom werd het meestal ingegeven door een letterlijke interpretatie van de Tien Geboden, die het maken en vereren van afbeeldingen van God verbieden.

V: Zijn er uitzonderingen op deze regel?
A: Ja, één uitzondering is de specifieke vernietiging van beelden van een heerser na zijn dood of omverwerping (damnatio memoriae), bijvoorbeeld Akhenaten in het oude Egypte.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3