Imperial

Imperial kan betekenen:

1. De dingen die te maken hebben met een land dat geleid wordt door een machtig leider (een keizerrijk) of met die leider (keizer) als persoon.

2. Een systeem van maten en gewichten (Imperial units) dat vroeger door het oude Britse Rijk werd gebruikt, en op plaatsen die het controleerde of beïnvloedde, met inbegrip van inches, feet, ounces, pounds, en andere afmetingen die vaak gebruikt worden door Engelssprekende mensen, in tegenstelling tot het Internationaal Stelsel gebaseerd op meters en liters.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3