Nachtreis

De Isra en Mi'raj zijn twee delen van een verhaal dat Moslims over Mohammed vertellen. Zij zeggen dat in het jaar 621, terwijl hij rustte in de Kaaba in Mekka, een engel naar hem toe kwam, met een dier dat een Buraq werd genoemd. De Buraq droeg Mohammed naar een moskee die ver weg lag, en toen nam de Buraq Mohammed mee naar de hemel. In de hemel ontmoette Mohammed Adam en Mozes en Allah (God), en keerde toen terug naar de aarde.

Elk jaar houden de moslims een feest voor de Isra en Mi'raj. Zij brengen hun kinderen naar de moskeeën, waar de kinderen het verhaal kunnen horen, en bidden dan met de volwassenen. Daarna is er een feest en kan iedereen eten.

Een klein schilderij uit de jaren 1700. Het toont Mohammed die ten hemel stijgt. Hij rijdt op een schepsel dat een Buraq heet.Zoom
Een klein schilderij uit de jaren 1700. Het toont Mohammed die ten hemel stijgt. Hij rijdt op een schepsel dat een Buraq heet.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3