Geloofsafval

Apostasie is een term die in een religieuze context wordt gebruikt, voor het verlaten van iemands godsdienst. Gewoonlijk betekent het overstappen naar een andere godsdienst.

Iemand die dit doet wordt een afvallige genoemd. Afvalligheid is iets anders dan ketterij: Een ketter trekt slechts één (of meer) van de tradities en geloofsovertuigingen van zijn godsdienst in twijfel. Een afvallige trekt ze allemaal in twijfel. Het woord werd voor het eerst gebruikt in het christendom: In de Rooms-Katholieke Kerk is de straf voor afvalligheid excommunicatie. Tegenwoordig wordt het woord vooral gebruikt in de context van afvalligheid in de islam.

Soms wordt de term gebruikt als een metafoor om te verwijzen naar het veranderen van een niet-religieuze overtuiging of zaak, zoals een politieke partij of een sportteam.

Logo van de Campagne voor Collectieve Apostasie in Spanje, die oproept tot afvalligheid van de katholieke kerkZoom
Logo van de Campagne voor Collectieve Apostasie in Spanje, die oproept tot afvalligheid van de katholieke kerk

staten in de wereld, waar de doodstraf staat op afvalligheid. In veel van deze staten is de islam een van de belangrijkste godsdiensten.Zoom
staten in de wereld, waar de doodstraf staat op afvalligheid. In veel van deze staten is de islam een van de belangrijkste godsdiensten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3