Verdrag van Jay

Het Verdrag van Jay was een verdrag tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de jaren na de Amerikaanse Revolutie. De belangrijkste Amerikaan die bij het verdrag betrokken was, was John Jay, die tevens opperrechter van de Verenigde Staten was. Het werd in 1795 door het Congres goedgekeurd. Het maakte meer handel met Groot-Brittannië mogelijk in ruil voor het opgeven door de Britten van hun forten aan de Grote Meren. De Democratisch-Republikeinse Partij vond dat het verdrag van Jay goed was voor de Britten en slecht voor de Amerikanen, wat ertoe leidde dat zij beeltenissen van Jay verbrandden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3