Democratisch-Republikeinse Partij

De Democratic-Republican Party werd in 1792 opgericht door Thomas Jefferson en James Madison. Het werd de meest populaire politieke partij tot de jaren 1820, toen het zich opsplitste in concurrerende facties, waarvan er één de hedendaagse Democratische Partij werd. Haar leden spraken over de partij als de Republikeinen, Jeffersonianen, Democraten, of combinaties daarvan (Jeffersoniaanse Republikeinen, etc.).

Jefferson en Madison hebben de partij opgericht om zich te verzetten tegen het economische en buitenlandse beleid van de Federalisten, een partij die ongeveer een jaar eerder is opgericht door minister van Financiën Alexander Hamilton. Het buitenlands beleid stond centraal; de partij verzette zich tegen het Verdrag van Jay van 1794 met Groot-Brittannië (toen in oorlog met Frankrijk) en steunde goede betrekkingen met Frankrijk vóór 1801. De partij was tegen veel van Hamilton's voorstellen met betrekking tot de grondwet.

Merk op dat deze partij anders is dan de hedendaagse Republikeinse Partij.

Vragen en antwoorden

V: Wie heeft de Democratisch-Republikeinse Partij opgericht?


A: De Democratisch-Republikeinse Partij werd in 1792 opgericht door Thomas Jefferson en James Madison.

V: Wanneer werd de Democratisch-Republikeinse Partij de populairste politieke partij?


A: De Democratisch-Republikeinse Partij werd de populairste politieke partij tot in de jaren 1820.

V: Waarom richtten Jefferson en Madison de Democratisch-Republikeinse Partij op?


A: Jefferson en Madison richtten de Democratisch-Republikeinse Partij op om zich te verzetten tegen het economische en buitenlandse beleid van de Federalisten.

V: Wie heeft de Federalistische Partij opgericht?


A: De Federalistische Partij werd opgericht door minister van Financiën Alexander Hamilton.

V: Welke kwesties van buitenlands beleid stonden centraal in de Democratisch-Republikeinse Partij?


A: De Democratisch-Republikeinse Partij hield zich bezig met het buitenlands beleid. De partij was met name tegen het verdrag van Jay van 1794 met Groot-Brittannië en steunde vóór 1801 goede betrekkingen met Frankrijk.

V: Wat waren de standpunten van de Democratisch-Republikeinse Partij over de voorstellen van Hamilton betreffende de Grondwet?


A: De Democratisch-Republikeinse Partij was tegen veel van Hamiltons voorstellen betreffende de Grondwet.

V: Is de Democratisch-Republikeinse Partij hetzelfde als de hedendaagse Republikeinse Partij?


A: Nee, de Democratisch-Republikeinse Partij verschilt van de hedendaagse Republikeinse Partij.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3