Democratisch-Republikeinse Partij

De Democratic-Republican Party werd in 1792 opgericht door Thomas Jefferson en James Madison. Het werd de meest populaire politieke partij tot de jaren 1820, toen het zich opsplitste in concurrerende facties, waarvan er één de hedendaagse Democratische Partij werd. Haar leden spraken over de partij als de Republikeinen, Jeffersonianen, Democraten, of combinaties daarvan (Jeffersoniaanse Republikeinen, etc.).

Jefferson en Madison hebben de partij opgericht om zich te verzetten tegen het economische en buitenlandse beleid van de Federalisten, een partij die ongeveer een jaar eerder is opgericht door minister van Financiën Alexander Hamilton. Het buitenlands beleid stond centraal; de partij verzette zich tegen het Verdrag van Jay van 1794 met Groot-Brittannië (toen in oorlog met Frankrijk) en steunde goede betrekkingen met Frankrijk vóór 1801. De partij was tegen veel van Hamilton's voorstellen met betrekking tot de grondwet.

Merk op dat deze partij anders is dan de hedendaagse Republikeinse Partij.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3