Ratificatie

Ratificatie is de bevestiging van een verdrag.

De verdragen worden ondertekend door de leden van de regering van een land. Veel verdragen laten een land iets doen, of veranderen het recht van de landen die ermee instemmen. Daarom kunnen sommige landen een verdrag alleen ratificeren als het wordt bevestigd door de wetgevende macht van het land, of door een referendum (een stem van het volk).

In het verleden werden verdragen ondertekend door afgevaardigden die door de heerser van een land waren gekozen. Om er zeker van te zijn dat het verdrag voor de heerser aanvaardbaar was, zou het verdrag pas in werking treden als het door de heerser werd geratificeerd.

De Verenigde Staten zijn alleen gebonden aan een verdrag als de Senaat ermee instemt. Dus hoewel president Woodrow Wilson het Verdrag van Versailles ondertekende, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog met Duitsland en de Volkenbond oprichtte, is het verdrag nooit van kracht geworden voor de VS omdat de Amerikaanse Senaat nooit zijn "advies en instemming" (overeengekomen) met het verdrag heeft gegeven. Daarom was er een apart vredesverdrag tussen Duitsland en de VS.

In het Verenigd Koninkrijk ratificeert de regering verdragen, ze heeft geen toestemming van het Lagerhuis nodig. Maar als het verdrag de wet gaat veranderen, dan is een aparte wet van het parlement nodig. Zo moest bijvoorbeeld vóór de toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Unie in 1973 de wet op de Europese Gemeenschappen worden aangenomen om de nodige wetswijzigingen door te voeren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3