Ratificatie

Ratificatie is de bevestiging van een verdrag.

De verdragen worden ondertekend door de leden van de regering van een land. Veel verdragen laten een land iets doen, of veranderen het recht van de landen die ermee instemmen. Daarom kunnen sommige landen een verdrag alleen ratificeren als het wordt bevestigd door de wetgevende macht van het land, of door een referendum (een stem van het volk).

In het verleden werden verdragen ondertekend door afgevaardigden die door de heerser van een land waren gekozen. Om er zeker van te zijn dat het verdrag voor de heerser aanvaardbaar was, zou het verdrag pas in werking treden als het door de heerser werd geratificeerd.

De Verenigde Staten zijn alleen gebonden aan een verdrag als de Senaat ermee instemt. Dus hoewel president Woodrow Wilson het Verdrag van Versailles ondertekende, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog met Duitsland en de Volkenbond oprichtte, is het verdrag nooit van kracht geworden voor de VS omdat de Amerikaanse Senaat nooit zijn "advies en instemming" (overeengekomen) met het verdrag heeft gegeven. Daarom was er een apart vredesverdrag tussen Duitsland en de VS.

In het Verenigd Koninkrijk ratificeert de regering verdragen, ze heeft geen toestemming van het Lagerhuis nodig. Maar als het verdrag de wet gaat veranderen, dan is een aparte wet van het parlement nodig. Zo moest bijvoorbeeld vóór de toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Unie in 1973 de wet op de Europese Gemeenschappen worden aangenomen om de nodige wetswijzigingen door te voeren.

Vragen en antwoorden

V: Wat is ratificatie?


A: Ratificatie is de bevestiging van een verdrag.

V: Hoe ratificeren landen verdragen?


A: Veel landen moeten een verdrag bevestigen via hun wetgevende macht of via een referendum (een stemming van het volk). In het verleden werden verdragen ondertekend door afgevaardigden die door de heerser van een land werden gekozen en door de heerser werden geratificeerd voordat ze van kracht werden. De Verenigde Staten zijn alleen gebonden aan een verdrag als de Senaat ermee instemt.

V: Wie heeft deze kwestie in het verleden opgelost?


A: In het verleden werd dit probleem opgelost door de eisen van het amendement te laten vallen.

V: Hoe ratificeert het VK verdragen?


A: De regering in het VK ratificeert verdragen zonder dat zij de instemming van het Lagerhuis nodig heeft, maar als zij de wet wijzigt, is een wet van het parlement nodig.

V: Wat was er nodig voor Groot-Brittannië om in 1973 toe te treden tot de Europese Unie?


A: Om in 1973 tot de Europese Unie toe te treden, moest Groot-Brittannië de European Communities Act aannemen om de nodige wetswijzigingen door te voeren.

V: Wie ondertekende het Verdrag van Versailles dat de Eerste Wereldoorlog met Duitsland beëindigde en de Volkenbond oprichtte?


A: President Woodrow Wilson ondertekende het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog met Duitsland en de Volkenbond oprichtte.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3