Wet van Joule

Joule's wetten zijn twee: ten eerste over de warmte die wordt geproduceerd door een elektrische stroom, en ten tweede over hoe de energie van een gas zich verhoudt tot de druk, het volume.

De eerste wet van Joule toont de relatie tussen warmte die wordt opgewekt door een elektrische stroom die door een geleider stroomt. Het is vernoemd naar James Prescott Joule en weergegeven als:

Q = I 2 R t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t {\displaystyle Q=I^{2}\cdot R\cdot t}

Waar Q de hoeveelheid warmte is, is I de elektrische stroom die door een geleider stroomt, is R de hoeveelheid elektrische weerstand die in de geleider aanwezig is, en t de hoeveelheid tijd dat dit gebeurt.

De tweede wet van Joule zegt dat de interneenergie van een ideaal gas niet verandert als het volume en de druk veranderen, maar wel als de temperatuur verandert.

Joule's wet is belangrijk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3