Inhoud (volume)

Dit artikel gaat over het fysieke voorwerp; voor de betekenis op audiogebied, zie luidheid.

Het volume van een voorwerp is een maat voor de hoeveelheid ruimte die dat voorwerp inneemt, niet te verwarren met massa. Het volume van een berg is bijvoorbeeld veel groter dan het volume van een steen.

Het woord volume impliceert een drie-dimensionale context waar, volgens afspraak,

  • de lengte is de langste afstand tussen de uiteinden van het voorwerp
  • de breedte (of breedte) verwijst naar de grootte van het voorwerp in een richting loodrecht op zijn lengte
  • de hoogte (of diepte) staat voor de afmeting van dat voorwerp in de richting loodrecht op zowel de lengte als de breedte.

Voor voorwerpen op of nabij het aardoppervlak verwijst hoogte of diepte vaak naar de afmeting van het voorwerp langs de plaatselijke verticaal. Alle fysische voorwerpen nemen een volume in, ook al zijn sommige zo dun dat ze tweedimensionaal lijken, zoals een vel papier.Eenheden van volume

De eenheid van volume in het Internationaal Stelsel van Eenheden is de kubieke meter, die wordt weergegeven door het symbool m3.

In sommige gebieden of toepassingen is het handig om verschillende eenheden te gebruiken om de discussies of geschriften te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld,

  • Dagelijkse hoeveelheden vloeistoffen worden vaak gemeten in litereenheden, symbool l, het volume van een kubieke decimeter.
  • Grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals olie, en soms andere materialen, worden gemeten en verhandeld in eenheden van vaten. Er zijn veel verschillende referentievolumes die vaten worden genoemd, afhankelijk van de aard van de inhoud.

Traditionele eenheden worden in sommige landen nog gebruikt: Keizerlijke eenheden zoals de gallon of de fluid ounce waren wijdverspreid in gebruik in het Britse Rijk. Sommige daarvan zijn nog steeds populair in de Verenigde Staten, waar ook eenheden als de bushel, of de quart, de cup en de teaspoon worden gebruikt (in kookrecepten, bijvoorbeeld). Zie U.S. customary units voor meer voorbeelden.Niet-behoud van volume

Het volume van een voorwerp is geen fundamentele eigenschap van dat voorwerp: het kan veranderen naar gelang van de omgevingsomstandigheden, zoals druk en temperatuur, vooral als het voorwerp sterk samendrukbaar is.

Het volume van een mengsel van vloeistoffen (vloeistoffen, gassen) kan al dan niet gelijk zijn aan de som van hun volumes voordat zij werden gemengd.Het meten van een volume

Het volume van eenvoudige meetkundige voorwerpen kan vaak worden berekend aan de hand van hun bekende afmetingen:

  • Het volume van een perfecte kubus met zijde c is c3
  • Het volume van een parallellepipedum met zijden a, b en c is a × b × c
  • Het volume van een bol met straal r is (4/3) π r3

Het volume van een gas is meestal dat van zijn houder, maar het kan ook slecht gedefinieerd zijn, zoals in het geval van de atmosfeer, die geen duidelijke bovengrens heeft. Het volume van een vloeistof wordt vaak gemeten door het in een maatbeker te gieten. Het volume van een kleine vaste stof kan worden geschat door deze onder te dompelen in een maatbeker die gedeeltelijk is gevuld met een bekende hoeveelheid vloeistof, mits de vaste stof niet oplosbaar is in de vloeistof.Verwante pagina'sVragen en antwoorden

V: Wat is het volume van een voorwerp?


A: Het volume van een voorwerp is een maat voor de hoeveelheid ruimte die door dat voorwerp ingenomen wordt.

V: Kan volume verward worden met massa?


Antwoord: Nee, het volume van een voorwerp mag niet verward worden met massa.

V: Kunnen een berg en een rots hetzelfde volume hebben?


A: Nee, het volume van een berg is veel groter dan het volume van bijvoorbeeld een rots.

V: Wat impliceert het woord volume volgens de conventie?


A: Het woord volume impliceert een driedimensionale context waarbij de lengte de langste afstand tussen de uiteinden van het object is, de breedte verwijst naar de grootte van het object in een richting loodrecht op de lengte, en de hoogte staat voor de grootte van dat object in de richting loodrecht op zowel de lengte als de breedte.

V: Waar verwijst hoogte of diepte vaak naar voor voorwerpen dichtbij het aardoppervlak?


Antwoord: Voor voorwerpen op of nabij het aardoppervlak verwijst de hoogte of diepte vaak naar de afmeting van het voorwerp langs de plaatselijke verticaal.

V: Bezetten alle fysische voorwerpen een volume?


A: Ja, alle fysische voorwerpen hebben een volume, zelfs als sommige zo dun zijn dat ze tweedimensionaal lijken, zoals een vel papier.

V: Wat zegt de tekst over het volume van een object in het geluidsveld?


A: De tekst zegt niets over het volume van een object in het geluidsveld, maar suggereert dat voor deze betekenis de term "luidheid" gebruikt moet worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3