Cheirogaleus lavasoensis

De Lavasoa dwergmaki (Cheirogaleus lavasoensis) is een nieuw ontdekte primaat. Het is een kleine, nachtactieve lemurensoort die op Madagaskar voorkomt. Hij leeft in drie kleine, geïsoleerde bosgebieden op de zuidelijke hellingen van het Lavasoa-gebergte in Zuid-Madagaskar. Men denkt dat er minder dan 50 individuen zijn. Zijn habitat bevindt zich in een overgangszone tussen drie ecoregio's: droog stekelig struikgewas, vochtig litoraal bos (aan en in het water), en vochtig bos.

Hij werd voor het eerst verzameld in 2001, en men dacht dat het een subpopulatie was van de bonte-oor dwergmaki (C. crossleyi). Hij werd pas in 2013 formeel beschreven. Het is een van de zes soorten dwergmaki's. Het onderzoek suggereerde ook het bestaan van andere nieuwe soorten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3