Legal opinion

In het recht is een juridisch advies meestal een schriftelijke toelichting door een rechter of een groep rechters die een beschikking of uitspraak in een zaak vergezelt. Juridische adviezen kunnen ook worden geschreven door juridische deskundigen. Een juridisch advies wordt gebruikt om de motivering (redenen voor) en de rechtsbeginselen van de uitspraak uiteen te zetten.

Opinies worden gewoonlijk gepubliceerd op aanwijzing van de rechtbank. Zij kunnen worden gebruikt om een juridisch precedent te versterken, uit te leggen, te wijzigen, vast te stellen of teniet te doen. Als een rechtbank besluit dat een advies moet worden gepubliceerd, wordt het advies opgenomen in een deel uit een reeks boeken die rechts- of zaaksverslagen worden genoemd. Gepubliceerde adviezen van rechtbanken worden ook wel jurisprudentie genoemd, een van de belangrijkste rechtsbronnen in common law rechtsstelsels.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een juridisch advies?


A: Een juridische opinie is een schriftelijke verklaring van een rechter of een groep rechters die een bevel of uitspraak in een zaak vergezelt.

V: Wie kan er nog meer een juridische mening schrijven?


A: Ook juristen kunnen een legal opinion schrijven.

V: Wat is het doel van een juridische mening?


A: Het doel van een juridische opinie is om de grondgedachte en de juridische principes voor de uitspraak uiteen te zetten.

V: Wie publiceert juridische adviezen?


A: Adviezen worden meestal gepubliceerd op aanwijzing van de rechtbank.

V: Waarom worden juridische adviezen gepubliceerd?


A: Juridische adviezen kunnen gebruikt worden om juridische precedenten te versterken, uit te leggen, te veranderen, vast te stellen of te vernietigen.

V: Waar zijn gepubliceerde meningen van rechtbanken te vinden?


A: Gepubliceerde meningen van rechtbanken zijn te vinden in wetrapporten of zaakrapporten, die samen jurisprudentie worden genoemd.

V: Wat is het belang van jurisprudentie in common law rechtssystemen?


A: Jurisprudentie is een van de belangrijkste rechtsbronnen in common law rechtssystemen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3