Legal opinion

In het recht is een juridisch advies meestal een schriftelijke toelichting door een rechter of een groep rechters die een beschikking of uitspraak in een zaak vergezelt. Juridische adviezen kunnen ook worden geschreven door juridische deskundigen. Een juridisch advies wordt gebruikt om de motivering (redenen voor) en de rechtsbeginselen van de uitspraak uiteen te zetten.

Opinies worden gewoonlijk gepubliceerd op aanwijzing van de rechtbank. Zij kunnen worden gebruikt om een juridisch precedent te versterken, uit te leggen, te wijzigen, vast te stellen of teniet te doen. Als een rechtbank besluit dat een advies moet worden gepubliceerd, wordt het advies opgenomen in een deel uit een reeks boeken die rechts- of zaaksverslagen worden genoemd. Gepubliceerde adviezen van rechtbanken worden ook wel jurisprudentie genoemd, een van de belangrijkste rechtsbronnen in common law rechtsstelsels.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3