Rechter

Een rechter is een persoon die de controle heeft over een rechtbank.

De manier om rechter te worden hangt af van elk land. In sommige landen moeten rechters een aantal jaren met de wet werken (vaak als advocaat) voordat ze "als rechter" in een gerechtsgebouw kunnen zitten. Rechters worden verondersteld het proces in een open rechtszaal en onpartijdig te voeren.

Jury's worden in veel Engelstalige landen gebruikt, maar niet in alle gevallen. De moderne juryrechtspraak ontwikkelde zich voor het eerst in het midden van de 12e eeuw in Engeland tijdens de regering van Hendrik II. Vandaag de dag verschillen de details van land tot land.

Als er een jury is, heeft de rechter de taak om ervoor te zorgen dat de persoon die voor de rechter wordt gedaagd op een eerlijke manier wordt behandeld. Sommige rechtbanken zullen meer dan één rechter hebben. Voor belangrijke beslissingen over de wetten van een land kunnen landen een hooggerechtshof of een hooggerechtshof hebben met veel (negen of meer) rechters. In de Verenigde Staten worden rechters in een hooggerechtshof justices genoemd en worden ze geleid door een opperrechter.

In veel landen dragen rechters speciale kleding terwijl ze in de rechtbank zitten. Vaak is dit een zwart gewaad of mantel. De rechters van de Hoge Raad of het Hooggerechtshof dragen vaak een rode mantel. In sommige landen dragen rechters ook een speciale lange pruik. Ze zetten ook een stuk zwart materiaal op hun hoofd als ze een persoon tot de dood veroordeelden.

Een cartoon van een rechter (rechts) die een man een straf geeft (links)Zoom
Een cartoon van een rechter (rechts) die een man een straf geeft (links)

Japanse rechters in de jaren dertigZoom
Japanse rechters in de jaren dertig

Vragen en antwoorden

V: Wat is een rechter?A: Een rechter is een persoon die de leiding heeft over een rechtbank.

V: Hoe wordt men rechter?A: De manier om rechter te worden hangt af van elk land. In sommige landen moeten rechters een aantal jaren met de wet werken (vaak als advocaat) voordat ze "als rechter kunnen zitten" in een gerechtsgebouw.

V: Wat is de rol van een rechter?A: Rechters worden verondersteld het proces in een open rechtszaal en onpartijdig te leiden. Als er een jury is, heeft de rechter de taak om ervoor te zorgen dat de persoon die voor de rechtbank gebracht wordt op een eerlijke manier behandeld wordt.

V: Nemen rechters alle beslissingen alleen?A: In veel Engelstalige landen kunnen rechters sommige beslissingen niet alleen nemen. In deze landen worden jury's gebruikt, maar niet voor alle zaken.

V: Wat is de geschiedenis van juryrechtspraak?A: De moderne juryrechtspraak ontwikkelde zich voor het eerst halverwege de 12e eeuw in Engeland, tijdens het bewind van Hendrik II.

V: Hebben alle landen een hooggerechtshof?A: Niet alle landen hebben een hooggerechtshof, maar het is gebruikelijk dat landen een hooggerechtshof hebben met veel (negen of meer) rechters voor belangrijke beslissingen over de wetten van een land.

V: Wat is de kledij voor rechters in de rechtszaal?A: In veel landen dragen rechters speciale kleding als ze in de rechtszaal zijn. Vaak is dit een zwart gewaad of mantel. Rechters van het Hooggerechtshof of de Hoge Raad dragen vaak een rode mantel. In sommige landen dragen rechters ook een speciale lange pruik. Vroeger zetten ze ook een stuk zwart materiaal op hun hoofd als ze iemand ter dood veroordeelden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3