Gemeentedienst

Lokale overheden zijn bestuursorganen die kleiner zijn dan een staat of provincie. De term wordt gebruikt in tegenstelling tot kantoren op het niveau van een natiestaat, die de centrale regering, nationale regering of (waar van toepassing) federale regering worden genoemd.

Wat een lokale overheid doet, hangt af van het land waar ze zich bevindt, en zelfs als ze vergelijkbaar zijn, verschilt de naam vaak. Gangbare namen voor lokale overheden zijn staat, provincie, regio, departement, graafschap, prefectuur, district, stad, gemeente, borough, parochie, gemeente, shire en dorp. Al deze namen worden echter vaak informeel gebruikt in landen waar ze geen wettelijk lokaal bestuur beschrijven.

Verwante pagina's

  • Lokaal Bestuursgebied

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3