Dorp

Een dorp is een plaats waar mensen wonen, gewoonlijk op het platteland. Het is gewoonlijk groter dan een gehucht en kleiner dan een stad of dorp. Op sommige plaatsen kan het een soort plaatselijk bestuur zijn. De woningen in een dorp zijn vrij dicht bij elkaar gegroepeerd en liggen niet wijd verspreid over het landschap.

In het verleden waren dorpen de plaats waar de meeste mensen woonden. Dorpen waren een gebruikelijke gemeenschapsvorm voor samenlevingen die aan zelfvoorzieningslandbouw doen, en voor sommige niet-agrarische samenlevingen. Na de industriële revolutie, toen mensen veel dingen in fabrieken gingen maken, gingen mensen meer in steden wonen. Verhuizen naar steden wordt urbanisatie genoemd. Als dorpen veel groeien, kunnen ze uitgroeien tot steden en vervolgens tot steden. Dit is wat er met Dubai en Chicago is gebeurd.

Kampung Naga, een dorp in West-Java, IndonesiëZoom
Kampung Naga, een dorp in West-Java, Indonesië

Verenigd Koninkrijk

In Groot-Brittannië is het grootste verschil tussen een gehucht en een dorp, dat veel dorpen een kerk hebben.

Verenigde Staten

Ingezeten dorpen

Het woord "dorp" wordt in de meeste staten niet gebruikt. In twintig Amerikaanse staten is een "dorp" echter een soort lokale overheid, vergelijkbaar met een stad, maar met minder macht en voor een kleinere plaats. Maar dit is niet in alle Verenigde Staten zo. In veel staten zijn er dorpen die groter zijn dan de kleinste steden in de staat. Het verschil zit hem niet in de bevolking, maar in hoeveel macht de verschillende soorten plaatsen hebben, en wat ze doen voor de mensen die er wonen.

Staat New York

In de staat New York is een dorp een plaats die gewoonlijk een stad wordt genoemd.

Niet-ingezeten dorpen

In veel staten is een "dorp" slechts een plaats waar mensen wonen, zonder enige wettelijke bevoegdheid, vergelijkbaar met een gehucht in de staat New York. De naam voor deze dorpen is "unincorporated villages".

Vragen en antwoorden

V: Wat is een dorp?


A: Een dorp is een plaats waar mensen wonen, meestal op het platteland. Het is meestal groter dan een gehucht en kleiner dan een stad.

V: Hoe zijn de woningen in een dorp gegroepeerd?


A: De woningen in een dorp staan redelijk dicht bij elkaar, niet wijd verspreid over het landschap.

V: Wat was de gebruikelijke gemeenschapsvorm voor samenlevingen die aan zelfvoorzieningslandbouw deden?


A: Dorpen waren een gebruikelijke gemeenschapsvorm voor samenlevingen die aan zelfvoorzieningslandbouw deden, en voor sommige niet-agrarische samenlevingen.

V: Wat is verstedelijking?


A: Verhuizen naar steden wordt verstedelijking genoemd.

V: Waarom gingen mensen na de industriële revolutie meer in steden wonen?


A: Na de industriële revolutie, toen mensen veel dingen in fabrieken gingen maken, woonden mensen meer in steden.

V: Wat gebeurt er met dorpen als ze veel groeien?


A: Als dorpen veel groeien, kunnen ze uitgroeien tot steden.

V: Welke steden zijn ontstaan uit dorpen?


A: Dubai en Chicago zijn ontstaan uit dorpen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3