Neder-Egypte

Neder-Egypte is het vruchtbare gebied van de Nijldelta, dat zich uitstrekt van het gebied tussen El-Aiyat en Zawyet Dahshur, ten zuiden van het huidige Caïro, tot aan de Middellandse Zee.

Neder-Egypte stond bekend als Ta-Mehu, wat "land van papyrus" betekent. Het was verdeeld in twintig districten, nomes genaamd. Neder-Egypte bestond voor het grootste deel uit onontwikkeld struikgewas, onontwikkeld voor menselijk leven en gevuld met allerlei soorten plantenleven, zoals grassen en kruiden.

Het klimaat in Neder-Egypte is milder dan dat van Opper-Egypte. De temperaturen zijn er minder extreem en er valt meer regen.

De hoofdstad van Neder-Egypte was Buto. De beschermgodin was de cobragodin Wadjet. Neder-Egypte werd vertegenwoordigd door de lage rode kroon Deshret, en zijn symbool was de papyrus.

Kaart van Neder- en Opper-EgypteZoom
Kaart van Neder- en Opper-Egypte

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3