Mafisch

Maffic is een bijvoeglijk naamwoord dat een silicaat mineraal of stollingsgesteente beschrijft dat rijk is aan magnesium en ijzer. De term is een portmanteau, samengesteld uit "magnesium" en "ijzer".

Maffe mineralen zijn meestal donker van kleur en hebben een soortelijk gewicht groter dan 3. Veel voorkomende rotsvormende maffiamineralen zijn olivijn, pyroxeen, amfibool, biotiet en andere micas, augiet en de calciumrijke plagioklaasveldspaatjes. Veel voorkomende maffieresiduen zijn onder andere basalt en gabbro.

In termen van chemie zijn maffierots aan de andere kant van het rotsenspectrum van de zogenaamde felsische gesteenten. De term komt grofweg overeen met de oudere basisklasse van het gesteente.

Maffe lava heeft voor het afkoelen een lagere viscositeit dan felsische lava door het lagere silicagehalte. Water en andere vluchtige stoffen kunnen gemakkelijker en geleidelijk aan ontsnappen aan maffiale lava, zodat uitbarstingen van maffiale lavas minder explosief zijn dan uitbarstingen van felsische lava. De meeste maffiavulkanen zijn oceanische vulkanen, zoals Hawaï.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3