Malthusiaans plafond

Malthusianisme is een set van ideeën ontwikkeld door dominee Thomas Robert Malthus. Malthus was een econoom die leefde tijdens de industriële revolutie.

In 1798 publiceerde Mathus een boek, genaamd An Essay on the Principle of Population. Daarin beschrijft hij het Malthusiaanse groeimodel. Hij schreef dat de groei van de bevolking exponentieel is. De groei van de voedselvoorziening is echter slechts rekenkundig. Dit betekent dat als er geen grenzen zijn aan de groei van de bevolking, dat het niet mogelijk zal zijn om voor iedereen voedsel te produceren. Dit staat bekend als een Malthusiaanse catastrofe. Malthus schreef in de tijd van de Manchester School of thought.

De Tory-partij had paternalistische ideeën zoals liefdadigheid voor de armen. Malthus zei dat dit niet zou werken en dat het alleen maar zou leiden tot een toename van het aantal armen. De theorie werd ontwikkeld tot Whig economische ideeën zoals The Poor Law Amendment Act van 1834. De tegenstanders beschreven de wet als "een Malthusiaans wetsvoorstel dat bedoeld was om de armen te dwingen te emigreren, te werken voor lagere lonen, te leven van een grover soort voedsel". De wet bracht de bouw van werkhuizen met zich mee, ondanks rellen en brandstichting.

Tegen die tijd waren de ideeën wijdverbreid in progressieve sociale kringen. Een van de aanhangers was de romanschrijver Harriet Martineau, onder wie Charles Darwin. De ideeën van Malthus waren van grote invloed op het ontstaan van Darwin's theorie.

Volgens Dr. Dan Ritschel van het Centrum voor Geschiedenisonderwijs van de Universiteit van Maryland,

De grote Malthusiaanse angst was dat "willekeurige liefdadigheid" zou leiden tot een exponentiële groei van de bevolking in armoede, verhoogde lasten voor de overheidskas om dit groeiende leger van afhankelijke personen te ondersteunen, en, uiteindelijk, de catastrofe van het nationale faillissement. Hoewel het malthusianisme sindsdien is vereenzelvigd met de kwestie van de algemene overbevolking, was de oorspronkelijke zorg van de malthusianen meer specifiek gericht op de angst voor overbevolking door de afhankelijke armen![2].

Een van de vroegste critici van de Malthusiaanse theorie was Karl Marx die (in "Capital", zie Marx' voetnoot over Malthus uit Capital - een verwijzing hieronder) naar het verwees als "niets meer dan een schooljongenachtige, oppervlakkige plagiaat van De Foe, Sir James Steuart, Townsend, Franklin, Wallace" en anderen, met de veronderstelling dat de vooruitgang in wetenschap en technologie een oneindige exponentiële bevolkingsgroei mogelijk zou maken.

Veel mensen geloven nog steeds dat Mathus gelijk had over het uit de hand lopen van de bevolkingsgroei.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Thomas Robert Malthus?


A: Thomas Robert Malthus was een econoom die leefde tijdens de industriële revolutie. Hij is vooral bekend om zijn boek An Essay on the Principle of Population, waarin het Malthusiaanse groeimodel wordt beschreven.

V: Wat zei Malthus over de bevolkingsgroei?


Antwoord: Volgens de theorie van Malthus groeit de bevolking exponentieel, terwijl het voedselaanbod slechts rekenkundig toeneemt. Dit betekent dat als er geen grenzen zijn aan de bevolkingsgroei, het niet mogelijk is om genoeg voedsel te produceren voor iedereen, wat kan leiden tot een "Malthusiaanse catastrofe".

V. Welke ideeën werden ontwikkeld uit het werk van Malthus?


A: De Tory-partij had paternalistische ideeën, zoals liefdadigheid voor de armen, waarvan Malthus beweerde dat die niet zouden werken en alleen maar zouden leiden tot een toename van het aantal armen. Deze ideeën werden ontwikkeld tot Whig economische ideeën, zoals de Poor Law Amendment Act van 1834, waarbij ondanks rellen en brandstichting werkhuizen werden gebouwd.

Wie steunde deze ideeën?


Antwoord: Deze ideeën waren wijdverbreid in progressieve sociale kringen, en een van hun voorstanders was de schrijfster Harriet Martineau, tot wier vriendenkring Charles Darwin behoorde. Het werk van Mathus was ook van invloed op de theorie van Darwin.

V: Wat vond Karl Marx van het Malthusianisme?


Antwoord: Karl Marx bekritiseerde het Malthusianisme als niets meer dan een schoolmeesterachtig plagiaat van andere schrijvers en stelde dat de vooruitgang in wetenschap en technologie een onbeperkte exponentiële bevolkingsgroei mogelijk zou maken.

V: Maken mensen zich vandaag de dag nog steeds zorgen over overbevolking?


A: Ja, veel mensen geloven nog steeds dat Mathus gelijk had dat de menselijke bevolkingsgroei niet onder controle is.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3