Meganisoptera

De Meganisoptera waren de reuzen libellen uit het Paleozoïcum. Zij leefden in het tijdperk van het Pennsylvanien (laat Carboon) tot het laat-Permien. De groep werd vroeger Protodonata genoemd.

De grootste van deze libellen was Meganeuropsis uit het vroege Perm. Hij had een spanwijdte van 71 cm. Niet al deze groepen hadden reusachtige afmetingen, maar ze waren allemaal groter dan de moderne libellen.

De moderne indeling is als volgt:

Meganeura
Meganeura


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3