Era (tijdperk)

Een tijdperk in de geologie is een tijdspanne van enkele honderden miljoenen jaren. Het beschrijft een lange reeks van gesteentelagen die volgens geologen een naam moeten krijgen. Een voorbeeld is het Mesozoïcum, toen dinosaurussen op aarde leefden.

Een tijdperk is opgebouwd uit perioden, en meerdere tijdperken vormen samen een eon. Het Phanerozoïcum begon ongeveer 541 miljoen jaar geleden (mya). Het is opgebouwd uit het Paleozoïcum (van het Grieks voor "oudste leven"), het Mesozoïcum ("middelste leven") en het Kaïnozoïcum ("nieuwste leven").
AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3