Era (tijdperk)

Een tijdperk in de geologie is een tijdspanne van enkele honderden miljoenen jaren. Het beschrijft een lange reeks van gesteentelagen die volgens geologen een naam moeten krijgen. Een voorbeeld is het Mesozoïcum, toen dinosaurussen op aarde leefden.

Een tijdperk is opgebouwd uit perioden, en meerdere tijdperken vormen samen een eon. Het Phanerozoïcum begon ongeveer 541 miljoen jaar geleden (mya). Het is opgebouwd uit het Paleozoïcum (van het Grieks voor "oudste leven"), het Mesozoïcum ("middelste leven") en het Kaïnozoïcum ("nieuwste leven").Vragen en antwoorden

V: Wat is een tijdperk in de geologie?


A: Een tijdperk in de geologie is een tijdsperiode van enkele honderden miljoenen jaren die bestaat uit een lange reeks gesteentelagen die een naam hebben gekregen.

V: Kunt u een voorbeeld geven van een tijdperk?


A: Ja, het Mesozoïcum is een voorbeeld van een tijdperk in de geologie.

V: Bestaan tijdperken uit periodes?


A: Ja, tijdperken in de geologie bestaan uit perioden.

V: Uit hoeveel tijdperken bestaat een eon?


A: Een eon bestaat uit meerdere tijdperken.

V: Wanneer begon het Phanerozoïcum?


A: Het Phanerozoïcum begon ongeveer 541 miljoen jaar geleden (mya).

V: Uit welke drie tijdperken bestaat het Phanerozoïcum?


A: De drie tijdperken die samen het Phanerozoïcum vormen zijn het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Kainozoïcum.

V: Wat is de betekenis van het Griekse woord voor het Paleozoïcum?


A: Het Griekse woord voor het Paleozoïcum betekent "oudste leven".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3