Schaal van Mercalli

De Mercalli-intensiteitsschaal (of preciezer de gemodificeerde Mercalli-intensiteitsschaal) is een schaal om de intensiteit van aardbevingen te meten. In tegenstelling tot de schaal van Richter houdt de Mercalli-schaal niet rechtstreeks rekening met de energie van een aardbeving. In plaats daarvan worden aardbevingen geclassificeerd naar de effecten die ze hebben (en de verwoesting die ze aanrichten). Wanneer er weinig schade is, beschrijft de schaal hoe mensen de aardbeving hebben gevoeld, of hoeveel mensen de aardbeving hebben gevoeld.

Heel vaak gebruiken niet-geologen deze schaal, omdat het voor mensen gemakkelijker is te beschrijven welke schade een aardbeving heeft aangericht, dan berekeningen uit te voeren om een waarde op de schaal van Richter te krijgen.

De waarden variëren van I - Instrumenteel tot XII - Catastrofaal.

Giuseppe Mercalli (1850-1914) ontwikkelde de schaal oorspronkelijk met tien niveaus. In 1902 breidde Adolfo Cancani de schaal uit tot twaalf niveaus. August Heinrich Sieberg herschreef de schaal volledig. Daarom wordt de schaal soms Mercalli-Cancani-Sieberg-schaal genoemd, of MCS-schaal.

Harry O. Wood en Frank Neumann vertaalden het in het Engels, en publiceerden het als Mercalli-Wood-Neumann (MWN) schaal. Charles Francis Richter gaf het ook uit. Hij ontwikkelde later ook de schaal van Richter.

Gemodificeerde Mercalli Intensiteitsschaal

De lagere graden van de Modified Mercalli intensiteitsschaal hebben in het algemeen betrekking op de manier waarop de aardbeving door de mensen wordt gevoeld. De hogere cijfers van de schaal zijn gebaseerd op de waargenomen schade aan structuren

De grote tabel geeft de intensiteiten op de schaal van Modified Mercalli die typisch worden waargenomen op plaatsen nabij het epicentrum van de aardbeving.

I. Niet gevoeld

Niet voelbaar voor mensen, maar technologie is in staat het te voelen.

II. Zwakke

Slechts door enkele personen gevoeld tijdens de slaap, vooral op de bovenste verdiepingen van gebouwen.

III. Zwakke

Zeer merkbaar gevoeld door personen binnenshuis, vooral op de bovenste verdiepingen van gebouwen. Veel mensen herkennen het niet als een aardbeving. Staande auto's kunnen licht schommelen. Trillingen vergelijkbaar met het passeren van een vrachtwagen. Geschatte duur.

IV. Licht

Overdag door velen binnenshuis gevoeld, door weinigen buitenshuis. s Nachts worden sommigen wakker. Vaatwerk, ramen, deuren verstoord; muren maken krakend geluid. Gevoel alsof zware vrachtwagen tegen gebouw slaat. Staande auto's schommelden merkbaar.

V. Matig

Gevoeld door bijna iedereen. Velen ontwaakten. Sommige schotels, ruiten gebroken. Onstabiele voorwerpen omvergeworpen. Slingerklokken kunnen stoppen.

VI. Sterk

Door iedereen gevoeld, velen bang. Enkele zware meubels verplaatst; enkele gevallen van gevallen pleisterwerk. Schade gering.

VII. Zeer Sterk

Schade te verwaarlozen in gebouwen van goed ontwerp en constructie; licht tot matig in goed gebouwde gewone structuren; aanzienlijke schade in slecht gebouwde of slecht ontworpen structuren; enkele schoorstenen gebroken.

VIII. Ernstig

Schade gering in speciaal ontworpen constructies; aanzienlijke schade in gewone aanzienlijke gebouwen met gedeeltelijke instorting. Grote schade in slecht gebouwde constructies. Omvallen van schoorstenen, fabrieksschoorstenen, zuilen, monumenten, muren. Zwaar meubilair omver geworpen.

IX. Gewelddadig

Schade aanzienlijk in speciaal ontworpen constructies; goed ontworpen frameconstructies uit het lood gegooid. Grote schade in grote gebouwen, met gedeeltelijke instorting. Gebouwen verschoven van funderingen.

X. Extreem

Sommige goed gebouwde houten structuren vernietigd; de meeste metselwerk en frame structuren vernietigd met funderingen. Rails verbogen.

XI. Buitengewoon gevaarlijk

Weinig of geen (gemetselde) bouwwerken staan nog overeind. Bruggen vernield. Brede scheuren in de grond. Ondergrondse pijpleidingen volledig buiten gebruik. Aardverschuivingen en landverschuivingen in zachte grond. Spoorrails sterk verbogen.

XII. Catastrofaal

Schade totaal. Golven gezien op grondoppervlakken. Zichtlijnen en niveau vervormd. Objecten omhoog geworpen in de lucht.

Correlatie met magnitude

Magnitude

Typische maximale gemodificeerde
Mercalli-intensiteit

Onder 2.0

I

2.0 – 2.9

II - III

3.0 – 3.9

III - IV

4.0 – 4.9

IV - V

5.0 – 5.9

V - VI

6.0 – 6.9

VI - VII

7.0 – 7.9

VII - VIII

8.0 of hoger.

VIII of hoger

Er bestaat een correlatie tussen de magitude en de intensiteit van de aardbeving. Hoewel deze correlatie er is, kan het moeilijk zijn een verband te leggen tussen het een en het ander: Deze correlatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de diepte van de aardbeving, het terrein, de bevolkingsdichtheid en de schade. Zo werd op 19 mei 2011 een aardbeving met een kracht van 0,7 in Centraal-Californië, Verenigde Staten, op een diepte van 4 km door de United States Geological Survey (USGS) geclassificeerd als aardbeving van intensiteit III op meer dan 100 mijl (160 km) van het epicentrum (en intensiteit II op bijna 300 mijl (480 km) van het epicentrum), terwijl een beving met een kracht van 4,5 magnitude in Salta, Argentinië, op een diepte van 164 km, een intensiteit I had.

De kleine tabel is een ruwe gids voor de graden van de Modified Mercalli intensiteitsschaal. De kleuren en beschrijvende namen die hier worden getoond verschillen van die welke worden gebruikt op bepaalde schudkaarten in andere artikelen. Het zal echter niet 100% accuraat zijn.

Vragen en antwoorden

V: Waarvoor wordt de Mercalli-intensiteitsschaal gebruikt?


A: De Mercalli-intensiteitsschaal wordt gebruikt om de intensiteit van aardbevingen te meten.

V: Waarin verschilt de Mercalli-schaal van de schaal van Richter?


A: In tegenstelling tot de schaal van Richter meet de Mercalli-schaal niet rechtstreeks de energie van een aardbeving. Ze classificeert aardbevingen aan de hand van de effecten die ze hebben en de verwoesting die ze veroorzaken.

V: Wat beschrijft de schaal van Mercalli als er weinig schade is?


A: Als er weinig schade is, beschrijft de schaal van Mercalli hoe mensen de aardbeving hebben gevoeld of hoeveel mensen de aardbeving hebben gevoeld.

V: Waarom gebruiken niet-geologen vaak de schaal van Mercalli?


A: Niet-geologen gebruiken vaak de schaal van Mercalli omdat het voor mensen gemakkelijker is om te beschrijven welke schade een aardbeving heeft veroorzaakt dan om berekeningen uit te voeren voor de schaal van Richter.

V: Wie ontwikkelde oorspronkelijk de schaal van Mercalli en hoeveel niveaus had deze?


A: Giuseppe Mercalli ontwikkelde oorspronkelijk de Mercalli-schaal met tien niveaus.

V: Wie breidde de schaal van Mercalli uit tot twaalf niveaus?


A: Adolfo Cancani breidde de Mercalli schaal uit tot twaalf niveaus.

V: Wat is de Mercalli-Cancani-Sieberg schaal en de Mercalli-Wood-Neumann schaal?


A: De Mercalli-Cancani-Sieberg schaal is een andere naam voor de Mercalli intensiteitsschaal, terwijl de Mercalli-Wood-Neumann schaal verwijst naar de Engelse vertaling van de Mercalli schaal door Harry O. Wood en Frank Neumann. Charles Francis Richter bewerkte ook de Mercalli-schaal en ontwikkelde later de Richterschaal.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3