United States Geological Survey

De United States Geological Survey (USGS) is een wetenschappelijk agentschap van de regering van de Verenigde Staten. Het agentschap is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

De wetenschappers van het USGS bestuderen het landschap van de Verenigde Staten, zijn natuurlijke rijkdommen en de natuurlijke gevaren die het bedreigen. De organisatie heeft vier belangrijke wetenschappelijke disciplines: biologie, geografie, geologie en hydrologie. Het USGS is een organisatie die onderzoek doet naar feiten. Het heeft geen regelgevende bevoegdheid.

De wetenschappelijke focus van het USGS ligt op zeven "missiegebieden", (1) Klimaat en veranderingen in landgebruik, (2) Kernwetenschappelijke systemen, (3) Ecosystemen, (4) Energie en mineralen, (5) Milieuhygiëne, (6) Natuurlijke risico's en (7) Water.

Administratief is het verdeeld in een eenheid van het hoofdkwartier en zes regionale eenheden. Andere specifieke programma's omvatten:

Cascades Volcano Observatory (Vancouver, staat Washington, VS)Zoom
Cascades Volcano Observatory (Vancouver, staat Washington, VS)

Aardbevingen

Het USGS Earthquake Hazards Program houdt wereldwijd toezicht op aardbevingsactiviteit. Het National Earthquake Information Center (NEIC) in Golden, Colorado, detecteert de locatie en de magnitude van aardbevingen wereldwijd. Het USGS beheert of ondersteunt ook verschillende regionale monitoringnetwerken in de VS onder de paraplu van het Advanced National Seismic System (ANSS). Het USGS informeert autoriteiten, noodhulpdiensten, de media en het publiek, zowel in eigen land als wereldwijd, over significante aardbevingen. Het houdt ook langetermijnarchieven bij van aardbevingsgegevens voor wetenschappelijk en technisch onderzoek. Ook verricht en ondersteunt het onderzoek naar seismische risico's op lange termijn.

De USGS beheert het stroommeetnet voor de Verenigde Staten, met meer dan 7400 stroommeetpunten. Real-time stroomgegevens zijn online beschikbaar. Het motto van het USGS is "Wetenschap voor een veranderende wereld".

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Geologische Dienst van de Verenigde Staten?


A: De United States Geological Survey (USGS) is een wetenschappelijk agentschap van de regering van de Verenigde Staten dat onderzoek doet naar het landschap van de Verenigde Staten, de natuurlijke hulpbronnen en de natuurlijke gevaren die het bedreigen.

V: Waar maakt de USGS deel van uit?


A: De USGS maakt deel uit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

V: Wat zijn de vier grote wetenschappelijke disciplines van het USGS?


A: De vier belangrijkste wetenschappelijke disciplines van USGS zijn biologie, geografie, geologie en hydrologie.

V: Wat zijn de zeven "Mission Areas" waarop de wetenschap van USGS zich richt?


A: De USGS richt zich op zeven "Missiegebieden": (1) Klimaat en verandering in landgebruik, (2) Wetenschappelijke kernsystemen, (3) Ecosystemen, (4) Energie en mineralen, (5) Milieugezondheid, (6) Natuurlijke gevaren en (7) Water.

V: Heeft de USGS de bevoegdheid om te reguleren?


A: Nee, de USGS is een onderzoeksorganisatie en heeft geen regelgevende bevoegdheid.

V: Hoe is de USGS administratief ingedeeld?


A: De USGS is administratief verdeeld in een hoofdkwartier en zes regionale eenheden.

V: Wat zijn enkele specifieke programma's van de USGS?


A: Enkele van de specifieke programma's van de USGS zijn Klimaat en verandering in landgebruik, Energie en mineralen, Gezondheid van het milieu, Natuurlijke gevaren, Water, en Kernwetenschappelijke systemen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3