Handelaar

Kooplieden houden zich bezig met handel. Dat betekent dat ze handelen in goederen die ze zelf niet produceren, om winst te maken.

Kooplieden kunnen twee soorten zijn:

  1. Een groothandelaar werkt tussen producent en detailhandelaar. Sommige groothandelaren organiseren alleen de verplaatsing van goederen, in plaats van de goederen zelf te verplaatsen.
  2. Een detailhandelaar verkoopt goederen aan consumenten (inclusief bedrijven), algemeen bekend als detailhandelaren. Een winkeleigenaar is een detailhandelaar.

In de VS is "merchant" elke persoon die zich bezighoudt met een bedrijf of beroep of een verkoper die regelmatig handelt in het soort goederen dat wordt verkocht. Volgens het gewoonterecht in de Verenigde Staten worden handelaren gehouden aan een hogere standaard in de verkoop van producten dan degenen die zich niet bezighouden met de verkoop van goederen als een beroep. Wanneer een handelaar bijvoorbeeld iets verkoopt, wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij een garantie geeft die garandeert dat het product geschikt is om te worden verkocht, ook al is er niets op schrift gesteld.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3