Neotenie

Neotenie is een vorm van heterochronie waarbij de lichamelijke ontwikkeling wordt vertraagd, maar de seksuele ontwikkeling in hetzelfde tempo doorgaat. Dit resulteert in een geslachtsrijpe juveniele of larvale vorm. Een klassiek voorbeeld is de Axolotl.

Er is vaak gesuggereerd dat de menselijke soort, althans tot op zekere hoogte, een voorbeeld is van neotenie. De kenmerken van de volwassen mens verschillen van die van de volwassen mensapen, maar lijken meer op die van de juveniele mensapen:

Dit zijn enkele van de neoteense trekken bij de mens: afgeplat gezicht, verbreed gezicht, grote hersenen, haarloos lichaam, haarloos gezicht, kleine neus, verkleining wenkbrauwrug, kleine tanden, kleine bovenkaak (maxilla), kleine onderkaak (mandible), dunner schedelbeenderen, ledematen verhoudingsgewijs kort in verhouding tot romplengte, been langer dan arm, grotere ogen, en rechtopstaande houding.

Vragen en antwoorden

V: Wat is neoteny?
A: Neotenie is een soort heterochronie, een verandering in de timing van de ontwikkeling van een dier. De lichamelijke ontwikkeling wordt vertraagd, maar de geslachtsrijpheid blijft gelijk, wat resulteert in een geslachtsrijpe juveniele of larvale vorm.

V: Wat is een voorbeeld van neotenie?
A: De Axolotl-salamander is een klassiek voorbeeld van neotenie.

V: Wordt gesuggereerd dat de mens een voorbeeld is van neoteny?
A: Ja, er is vaak gesuggereerd dat de mens een voorbeeld is van neotypische kenmerken zoals een afgeplat gezicht, een verbreed gezicht, grote hersenen, een haarloos lichaam en gezicht, een kleine neus en tanden, verkleining van de wenkbrauwrand, dunne schedelbeenderen en meer.

V: Wat betekent paedomorfose?
A: Paedomorfose betekent "als een kind" en verwijst naar de verschillen tussen volwassen mensen en jonge apen.

V: Wat is K-selectie?
A: K-selectie wordt soms gebruikt om het evolutionaire proces te beschrijven dat gepaard gaat met neotenie, waarbij soorten profiteren van het behoud van jeugdige kenmerken tot de volwassenheid.

V: Hoe wordt deze lijst de basis voor de grotere groepen van de moderne mens en de betere overdracht van ervaringen aan latere generaties?
A: Deze tweede lijst omvat langere perioden voor hersengroei en leren; cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven; paren op latere leeftijd dan bij apen; langere levensduur; ontstaan van spreekvaardigheid; grotere sociale groepen - allemaal factoren die bijdragen tot de grotere groepen van de moderne mens en de betere overdracht van ervaringen aan latere generaties.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3