Larve

Veel dieren ontwikkelen zich in afzonderlijke stadia. Bij die dieren ontwikkelt zich uit het ei een larve (meervoud: larven). Het is een aparte levensfase ten opzichte van het volwassen voortplantingsstadium. Een larve lijkt niet op het volwassen dier, en verandert van vorm (bekend als metamorfose) terwijl het opgroeit. Er kunnen verschillende larvale stadia zijn voordat de volwassen vorm ontstaat. Kikkervisjes, maden en rupsen zijn larven.

Mariene organismen met een larvale fase laten vaak grote aantallen eitjes en spermacellen los in de waterkolom. Na de bevruchting ontwikkelen de eitjes zich tot kleine larfjes. De larven ontwikkelen zich en groeien enige tijd alvorens te metamorfoseren tot volwassen dieren. De meeste ongewervelde zeedieren en veel vissen hebben een pelagisch larvenstadium of pelagische eitjes. Deze leven in het plankton en kunnen over lange afstanden worden getransporteerd.RupsenZoom
Rupsen

Een stekelhuidige pluteus larveZoom
Een stekelhuidige pluteus larve

Een trochophore larveZoom
Een trochophore larve

Evolutietheorie

De meest algemeen aanvaarde theorie die de evolutie van de larvale stadia verklaart, is waarschijnlijk de behoefte aan verspreiding. Sessiele organismen zoals zeepokken en manteldieren, en groepen op de zeebodem zoals mosselen en krabben, hebben een manier nodig om hun jongen naar een nieuw territorium te brengen, aangezien zij zich als volwassen dieren niet over grote afstanden kunnen verplaatsen. Veel soorten hebben relatief lange pelagische larvale stadia (hoe lang een larve zich in de waterkolom bevindt). Gedurende deze tijd voeden en groeien de larven zich, en veel soorten doorlopen verschillende ontwikkelingsstadia. De meeste zeepokken bijvoorbeeld maken zes nauplius larvenstadia door alvorens te ruien tot een cipris, wanneer zij zich lijken te vestigen. De larven eten ander voedsel dan de volwassen dieren, en verspreiden zich.

De andere overweging is de kleine omvang van de eieren. Als dieren veel kleine eieren leggen (en de meeste doen dat), dan kunnen de jonge stadia niet het leven leiden dat de volwassenen leiden. Ze moeten een apart leven leiden tot ze de grootte en de mogelijkheden hebben om als een volwassene te leven. Dit is wat de larven doen.

Oorsprong van gewervelde dieren

Een oude theorie is dat in getransformeerde larven van zee-eekhoorns (manteldieren) de oorsprong van de gewervelde dieren ligt. De manteldieren zijn sessiel, maar hun larven zijn beweeglijk en vertonen een aantal kenmerken van vroege gewervelde dieren. Het proces van paedomorfose, waarbij jeugdkenmerken in de volwassene behouden blijven, is het voorgestelde mechanisme. Uit genoomanalyse blijkt dat de manteldieren de naaste levende verwanten van gewervelde dieren zijn.Vragen en antwoorden

V: Wat is een larve?


A: Een larve is een levensstadium dat losstaat van het volwassen voortplantingsstadium dat zich bij bepaalde dieren vanuit het ei ontwikkelt.

V: Lijkt een larve op een volwassen dier?


A: Nee, dat lijkt het niet. Een larve ondergaat metamorfose en verandert van vorm als het volwassen wordt.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van dieren die een larvestadium hebben?


A: Kikkervisjes, maden en rupsen zijn voorbeelden van dieren die een larvestadium hebben.

V: Hoeveel larvestadia kan een dier doorlopen voordat het volwassen wordt?


A: Een dier kan verschillende larvestadia doorlopen voordat het zijn volwassen vorm bereikt.

V: Wat is het verschil tussen het larvestadium en het volwassen voortplantingsstadium bij dieren?


A: Het larvenstadium is een apart levensstadium van het volwassen voortplantingsstadium, en de twee stadia zien er verschillend uit en hebben verschillende kenmerken.

V: Wat is de betekenis van het loslaten van grote aantallen eitjes en sperma in de waterkolom voor zeeorganismen met een larvestadium?


A: Mariene organismen met een larvestadium kunnen grote aantallen eitjes en sperma in de waterkolom loslaten om hun kans op bevruchting en succesvolle ontwikkeling te vergroten.

V: Wat is een pelagisch larvestadium of pelagische eitjes?


A: Een pelagisch larvestadium of pelagische eitjes verwijst naar de ontwikkeling van larven in het plankton en hun vermogen om over lange afstanden getransporteerd te worden. Het is een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste ongewervelde zeedieren en veel vissen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3