Objectivisme

Objectivisme kan betekenen:

  • Objectiviteit (filosofie): Een filosofische mening of doctrine. Zij stelt dat de werkelijkheid buiten (onafhankelijk van) de menselijke geest bestaat.
  • Moreel objectivisme: dat sommige handelingen op zichzelf goed of fout zijn, en geen kwestie van mening.
  • Objectivisme (Ayn Rand). De objectivistische filosofie gecreëerd door de romanschrijfster Ayn Rand, die productieve prestatie en logisch redeneren onderschrijft.
  • De Objectivistische dichters, een groep Modernistische schrijvers die in de jaren '30 opkwamen.

 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3