Objectivisme

Objectivisme kan betekenen:

  • De Objectivistische dichters, een groep Modernistische schrijvers die in de jaren '30 opkwamen.

 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3