Werkelijkheid (filosofie)

Werkelijkheid betekent alles wat bestaat. Van een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden, of een ding dat werkelijk bestaat, wordt gezegd dat het "werkelijkheid" is. Iets dat de werkelijkheid benadert, is realistisch.

Werkelijkheid is de toestand van de dingen zoals zij zijn, en niet zoals zij kunnen lijken of kunnen worden voorgesteld. In een ruimere definitie omvat de werkelijkheid alles wat is en geweest is, of we het nu kunnen zien of niet, en het begrijpen. Een nog ruimere definitie omvat alles wat heeft bestaan, bestaat, of zal bestaan.

De werkelijkheid wordt vaak gesteld tegenover wat denkbeeldig is, waanvoorstellingen, in de geest, dromen, wat vals is, wat fictief is, of wat abstract is.

Toch speelt wat abstract is een rol in het dagelijks leven en in het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld causaliteit, deugd, leven en rechtvaardigheid abstracte begrippen. Zij zijn moeilijk te definiëren, maar het zijn geen zuivere waanideeën.

Televisieprogramma's die niet gescript zijn, worden Reality TV genoemd.

Standpunten over de werkelijkheid

  • Filosofie kijkt naar de aard van de werkelijkheid zelf, en de relatie tussen de geest (en ook taal en cultuur) en de werkelijkheid.
  • Wetenschap: de opvatting dat de wereld die door de wetenschap wordt beschreven, de werkelijke wereld is. De visie van de wetenschappers op de werkelijkheid berust op bewijzen, proeven en experimenten, uitgewerkt door specialisten. Wat uiteindelijk in de schoolboeken terechtkomt, is datgene waarover een "onzichtbaar college" van wetenschappers overeenstemming heeft bereikt.

Vragen en antwoorden

V: Wat is realiteit?


A: Realiteit verwijst naar alles wat bestaat, of het nu een gebeurtenis is die heeft plaatsgevonden of een tastbaar iets.

V: Kan iets dicht bij de werkelijkheid staan?


A: Ja, iets dat dicht bij de werkelijkheid ligt, wordt als realistisch beschouwd.

V: Hoe wordt realiteit gedefinieerd?


A: Realiteit wordt gedefinieerd als de toestand van dingen zoals ze werkelijk zijn, in plaats van hoe ze eruitzien of hoe ze ingebeeld worden te zijn.

V: Wat omvat realiteit?


A: Realiteit omvat alles en alles wat ooit bestaan heeft, nu bestaat of in de toekomst zal bestaan, zelfs als we het niet allemaal kunnen zien of begrijpen.

V: Hoe wordt realiteit afgezet?


A: Werkelijkheid wordt vaak afgezet tegen concepten die denkbeeldig, misleidend, fictief of abstract zijn.

V: Spelen abstracte concepten een rol in het dagelijks leven?


A: Ja, sommige abstracte concepten zoals causaliteit, deugd, leven en rechtvaardigheid zijn moeilijk te definiëren, maar ze zijn geen pure waanideeën en spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven en in academisch onderzoek.

V: Wat is reality-tv?


A: Reality TV verwijst naar televisieprogramma's zonder script waarin echte mensen en situaties voorkomen, in plaats van acteurs en fictieve verhaallijnen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3