Operatie Restore Hope

De operatie "Restore Hope" was een operatie van de Verenigde Staten en een groot aantal van hun geallieerde landen in Somalië. De operatie werd beschermd door de Verenigde Naties. De Verenigde Staten waren de leider van deze operatie. Somalië was in burgeroorlog en veel mensen stierven van de honger in dit land. Het doel van deze operatie was het scheppen van geschikte omstandigheden en het tot rust brengen van de situatie in Somalië om de Somalische bevolking te helpen die voedsel nodig had in het zuidelijk deel van dit land.

Na de moord op verscheidene Pakistaanse vredeshandhavers heeft de Veiligheidsraad de geallieerde strijdkrachten bij Resolutie 837 bevolen dat zij alles in het werk mochten stellen om humanitaire hulp te sturen naar het Somalische volk, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties. Deze operatie was een succes.

Vragen en antwoorden

V: Wat was Operatie Herstel Hoop?


A: Operatie Restore Hope was een militaire operatie uitgevoerd door de Verenigde Staten en haar bondgenoten in Somalië met als doel het creëren van geschikte omstandigheden en het tot rust brengen van de situatie in Somalië om de mensen te helpen die stierven van de honger.

V: Wie was verantwoordelijk voor het leiden van de operatie?


A: De Verenigde Staten waren verantwoordelijk voor het leiden van de Operatie Herstel de Hoop.

V: Wat was het doel van de operatie?


A: Het doel van de operatie was om geschikte omstandigheden te creëren en de situatie in Somalië te kalmeren om de Somalische bevolking te helpen die voedsel nodig had in het zuidelijke deel van het land.

V: Waarom werd Operatie Herstel Hoop uitgevoerd in Somalië?


A: Operatie Herstel de Hoop werd uitgevoerd in Somalië omdat het land in burgeroorlog was en veel mensen stierven van de honger.

V: Was de operatie succesvol?


A: Ja, de operatie was succesvol.

V: Wat heeft de Veiligheidsraad de geallieerde strijdkrachten opgedragen tijdens de operatie?


A: Na de moord op verschillende Pakistaanse vredeshandhavers gaf de Veiligheidsraad de geallieerde troepen opdracht om humanitaire hulp naar de Somalische bevolking te sturen, in overeenstemming met Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties.

V: Werd Operatie Herstel de Hoop beschermd door de Verenigde Naties?


A: Ja, Operatie Herstel de Hoop werd beschermd door de Verenigde Naties.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3