Operatie Restore Hope

De operatie "Restore Hope" was een operatie van de Verenigde Staten en een groot aantal van hun geallieerde landen in Somalië. De operatie werd beschermd door de Verenigde Naties. De Verenigde Staten waren de leider van deze operatie. Somalië was in burgeroorlog en veel mensen stierven van de honger in dit land. Het doel van deze operatie was het scheppen van geschikte omstandigheden en het tot rust brengen van de situatie in Somalië om de Somalische bevolking te helpen die voedsel nodig had in het zuidelijk deel van dit land.

Na de moord op verscheidene Pakistaanse vredeshandhavers heeft de Veiligheidsraad de geallieerde strijdkrachten bij Resolutie 837 bevolen dat zij alles in het werk mochten stellen om humanitaire hulp te sturen naar het Somalische volk, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties. Deze operatie was een succes.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3