Partij voor de Vrijheid

De Partij voor de Vrijheid (afgekort PVV) is een rechtse politieke partij in Nederland.

De partijleider is Geert Wilders.

De partij is opgericht op 22 februari 2006. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 behaalde de PVV 6 zetels met 579.490 stemmen. Bij de verkiezingen in 2010 behaalde de PVV 24 zetels met 1.435.349 stemmen. Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de PVV 15 zetels met 950.263 stemmen. Bij de verkiezingen van 2017 won de PVV 20 zetels (+5) met 1.372.941 stemmen.

De PVV is eurosceptisch, dat wil zeggen dat ze tegen de Europese Unie zijn. Ook staan ze openlijk zeer kritisch tegenover de islam. Economisch is de partij voorstander van economisch liberalisme en wil ze de belastingen verlagen. Het is ook een populistische partij.

De PVV won in 2017 sterk aan populariteit en werd tweede bij de verkiezingen.

Geert Wilders, partijleider en oprichter.
Geert Wilders, partijleider en oprichter.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3