Filosofisch scepticisme

Filosofisch scepticisme (Grieks σκέψις - skepsis betekent "onderzoek") is een school van filosofisch denken die in het Oude Griekenland is begonnen en een methode die veel verschillende culturen doorkruist. Veel sceptici onderzoeken de betekenissystemen van hun tijd, en dit kan vaak resulteren in een positie van twijfel. Dit scepticisme kan zowel ongeloof in filosofische oplossingen zijn, agnosticisme, of zelfs het verwerpen van de realiteit van de buitenwereld. Eén vorm van wetenschappelijk scepticisme heeft het over het onderzoeken van beweringen waarvoor geen bewijs kan worden gezien.

In de islamitische filosofie is het filosofisch scepticisme begonnen door Al-Ghazali, in het Westen bekend als "Algazel", als onderdeel van de orthodoxe Ash'ari school van de islamitische theologie. Er wordt wel gezegd dat de ideeën van René Descartes in het Vertoog over de Methode door Al-Ghazali kunnen zijn beïnvloed.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3