Flogistontheorie

Tot 1772 dachten veel wetenschappers dat stoffen iets bevatten dat ze phlogiston noemden. Als de stoffen verbrandden, ontsnapte de flogiston en bleef er een vaste as over die ze calx noemden. Deze theorie verklaarde waarom de massa na verbranding van brandstoffen minder was dan de oorspronkelijke massa.

Zorgvuldige experimenten waarbij de massa's van gassen werden gemeten, toonden aan dat de flogistontheorie onjuist was. Dit leidde tot de ontdekking van zuurstof. Sommige wetenschappers bleven echter geloven in flogiston. Zij dachten dat dit de warmte en het licht verklaarde die vrijkwamen bij verbrandingsreacties. Tegenwoordig zien we dit als bewijs voor de overdracht van energie naar de omgeving.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3