Vagevuur

Volgens de leer van de Rooms-Katholieke Kerk is het vagevuur de "definitieve zuivering van de uitverkorenen": "Allen die in Gods genade en vriendschap sterven, maar nog onvolkomen gezuiverd zijn, zijn weliswaar verzekerd van hun eeuwig heil; maar na hun dood ondergaan zij een zuivering, om de heiligheid te bereiken die nodig is om de vreugde van de hemel binnen te gaan."


"In het vagevuur zijn er verschillende niveaus; het laagste ligt dicht bij de hel en het hoogste nadert geleidelijk de hemel. Het is niet Allerzielen, maar Kerstmis, dat het grootste aantal zielen het vagevuur verlaat.

Er zijn in het vagevuur zielen die vurig tot God bidden, maar voor wie op aarde geen familielid of vriend bidt. God laat hen profiteren van de gebeden van andere mensen.

Het gebeurt dat God hen toestaat zich op verschillende manieren te openbaren, dicht bij hun verwanten op aarde, om de mensen te herinneren aan het bestaan van het vagevuur en hun gebeden te vragen om dicht bij God te komen die rechtvaardig, maar goed is.

Het vagevuur in kunst en cultuur

Wellicht het bekendste voorbeeld van het vagevuur in de kunsten is Dantes Purgatorio, het tweede boek van zijn Goddelijke Komedie. Ook de geest in William Shakespeare's Hamlet kan een geloof in het vagevuur veronderstellen,

Dante: Purgatorio (door William Blake)Zoom
Dante: Purgatorio (door William Blake)

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3