De goddelijke komedie

De Goddelijke Komedie is een episch gedicht (een gedicht dat heel lang is, als een verhaal) geschreven door Dante Alighieri. Het gaat over een reis door het hiernamaals. Het gedicht bestaat uit drie delen: Inferno (Hel), Purgatorio (Vagevuur), en Paradiso (Paradijs, of Hemel). De Goddelijke Komedie is een stuk wereldliteratuur.

Inferno is de beroemdste afdeling van het gedicht. Het gedicht gaat over de reizen van een man door de christelijke hel, het vagevuur en de hemel. Merk op dat "komedie" hier niet betekent grappig, maar eerder dat het een positief einde heeft.

Comencia la Comedia , 1472Zoom
Comencia la Comedia , 1472

Inferno

De verteller, Dante Alighieri, is verdwaald in een woud voor een reusachtige berg die symbool staat voor de zonde, en wordt lastig gevallen door een leeuw, een luipaard en een wolvin. Hij vindt de Romeinse dichter Vergilius, die hem door de negen cirkels van de hel moet leiden, zodat Dante gered kan worden.

Eerste cirkel (Limbo)

Zielen die Christus niet hebben aanvaard, zijn hier. Hiertoe behoren atheïsten, heidenen en ongedoopten. Zij hebben niet actief gezondigd, maar zij konden de Hemel niet binnengaan wegens hun gebrek aan geloof en zelfs de Hel zou hen niet ver binnenlaten.

De straf voor de zielen is niet lichamelijk, maar dat zij geen hoop hebben om Christus te zien, dus worden zij geestelijk gestraft.

Voorbij de eerste cirkel krijgen de zielen hun plaats toegewezen door Minos, die zijn staart een overeenkomstig aantal malen om zijn benen wikkelt en hen dwingt af te dalen naar de hun toegewezen cirkel.

Tweede cirkel (Lust)

In deze cirkel zielen die bezwijken aan lust. Zij zijn de eersten die echt gestraft worden in de hel. Deze zielen worden rondgeblazen in een gigantische storm die eeuwig zal duren. Dit symboliseert de kracht van lust om iemand doelloos rond te blazen.

Derde cirkel (Gulzigheid)

Deze cirkel wordt bewaakt door Cerberus. De gulzigaards worden hier gestraft, liggend in koude modder. Terwijl zij in het leven warmte en comfort kregen van hun voedsel, worden de zielen in de hel gestraft met kou en zware regen. Cerberus klauwt naar de geesten, scheurt aan hun huid en bijt gaten.

Vierde cirkel (Hebzucht)

In het leven hebben de zondaars gierig hun geld opgepot, terwijl de verloren zoon zijn geld dwaas heeft uitgegeven. Beide groepen duwen en trekken aan grote zakken goud, zoals ze in het leven deden. De hebzuchtigen worden bewaakt door Plutus, god van rijkdom en weelde.

 

Vijfde cirkel (Wrath)

In de rivier de Styx bestrijden de toornigen elkaar aan de oppervlakte. De rivier omringt de stad Dis, waar de actieve zondaars zich bevinden. Wanneer Vergilius probeert binnen te komen, slaan de engelen van de hel de deur in zijn gezicht dicht. Hij en Dante gaan verder naar de poort waar Christus de hel is binnengegaan tijdens zijn driedaagse tocht om een select groepje mensen vrij te laten. Tijdens Christus' ontrukking van de hel brak hij de deur, zodat deze nooit meer dicht kon.

Zesde cirkel (Ketterij)

De ketters zitten gevangen in roodgloeiende ijzeren graftombes.

Zevende cirkel (geweld)

Deze cirkel bevat degenen die gewelddadig waren in hun leven. De mensen die gewelddadig waren tegen mensen en eigendommen bevinden zich in een rivier van vuur. De diepte van hun plaatsing in de rivier komt overeen met hoeveel je beschadigd hebt in het leven. Bijvoorbeeld, Alexander de Grote is ondergedompeld tot aan zijn wenkbrauwen. De gewelddadigen tegen zichzelf worden in planten veranderd en worden door vogels aangepikt en verscheurd. De gewelddadigen tegen God en de gewelddadigen tegen de natuur zijn hier ook. Zij moeten voor eeuwig op vlammend zand lopen.

Achtste cirkel (Fraude)

Pooiers, verleiders, vleiers, simonisten, tovenaars, waarzeggers, valse profeten, corrupte politici, hypocrieten, dieven, schismaten, alchemisten en valsemunters bevinden zich in deze kring. Elke straf is het tegenovergestelde van wat zij in het leven deden. Waarzeggers, die probeerden de dingen van tevoren te zien, worden gedwongen achteruit te lopen.

Negende cirkel (Verraad)

De verraders van de familie zijn tot aan hun gezicht in het ijs ondergedompeld. Verraders van politieke entiteiten zijn hier ook. Verraders van gasten liggen in het ijs, dat hen volledig bedekt, behalve hun gezichten. Verraders van hun heren en weldoeners zijn in verschillende posities volledig begraven in het ijs.

In het centrum van de hel, omdat hij de ultieme zonde heeft begaan (verraad tegen God), ligt Satan. Satan wordt beschreven als een beest met drie gezichten, zes vleugels, en eeuwig wenend uit zijn zes ogen. Elk van Satans monden kauwt op een beroemde verrader uit de geschiedenis. Brutus en Cassius worden met de voeten naar voren gekauwd. De middelste mond kauwt op Judas Iskariot. Op zijn hoofd wordt gekauwd door Satan, en zijn rug wordt gevild door Satans klauwen.

Dante en Vergilius ontsnappen door langs Satans pels door het centrum van de aarde naar het andere halfrond te klimmen, waar zij de berg van het Vagevuur zullen beklimmen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3