Hel (religie) | plaats waar zielen van slechte mensen naartoe gaan na hun leven op aarde

In veel mythologieën en religies is de hel of de onderwereld een plaats waar zielen van slechte mensen naartoe gaan na hun leven op aarde. Het is een echte (maar misschien niet fysieke) plaats die wordt bestuurd door God of een minderwaardig bovennatuurlijk wezen zoals Satan. Het is het tegenovergestelde van de hemel, en is een plaats los van God, waar geen liefde of vriendelijkheid is. Het woord "hel" wordt in de Engelse versie van het Oude Testament gebruikt om het Hebreeuwse woord voor "het graf", Sheol, te vertalen, en in het Nieuwe Testament het Griekse ᾅδης, Hades, en γεέννα, het Hebreeuwse Gehenna. Elk van deze woorden heeft een iets andere betekenis dan de populaire Engelse betekenis van hel. In het Engels kan hel ook gewoon iets heel slechts betekenen, zoals in "War is Hell".


  Een fresco in de kathedraal van Ovieto. Dit fresco heet De Veroordeelden. Het werd geschilderd door Luca Signorelli, rond 1450.  Zoom
Een fresco in de kathedraal van Ovieto. Dit fresco heet De Veroordeelden. Het werd geschilderd door Luca Signorelli, rond 1450.  

Joodse opvattingen over de hel

Velen denken dat Joden niet in de hel geloven, maar Joden geloven er wel degelijk in. Maar die bestaat niet uit eeuwige marteling. Integendeel, er zijn lagere niveaus van de Hemel waarnaar iemand kan afdalen, afhankelijk van het aantal mitzvot (geboden) dat hij heeft gehoorzaamd. Gemorah geschriften vertellen de Joden over het geloof in de duivel, maar dit zijn verhalen en worden licht opgevat. Joden geloven ook dat Satan heeft bestaan, maar hij was een engel die ruzie had met God, zoals het verhaal van Job.

In het Hebreeuws wordt het woord voor "het graf", Sheol, gebruikt voor de plaats waar mensen heengaan als zij sterven. Het kan ook een plaats van kwelling in het hiernamaals betekenen, in plaats van een fysiek graf waarin het lichaam ligt.


 

Etimologie/Gehennem

Hebreeuws, גי הנם (ge hinnom, "Hinnom-vallei") Grieks, γέεννα (geenna); Latijn, gehenna

Ge Hinnom" : Hinnom-vallei

Men denkt dat het woord is afgeleid van de Hebreeuwse samenstelling van "Ge ben hinnom" (het dal van de zoon van Hinnom) door de val van de "ben" in de loop der tijd.

Ge' : Valley

"ben" : Zoon

Hinnom" : Hinnom

Gehinnom is de naam van de vallei in het zuidwesten van Jeruzalem, waar de Kanaänieten hun kinderen offerden aan Baäl, die in het Arabisch de titel Moloch of malik kreeg. Het werd gebruikt als vuilnisbelt, waar altijd vuur brandde en werd zo een symbool voor de hel.


 

Christelijke opvattingen over de hel

In het christendom is de hel de plaats waar de zielen heengaan van mensen die niet in God geloven en de vergeving ontvangen die Jezus aanbiedt. In de hel lijden de zielen en wachten zij op het Laatste Oordeel, een tijd waarin alle mensen, levend en dood, door God zullen worden beoordeeld. Het concept van de hel in het christendom komt uit de Bijbel en de "uitdrijving" van Lucifer. Jezus verwees naar de hel als "bereid voor de duivel en zijn engelen". Door hem te verdrijven werd hij verwijderd uit Gods aanwezigheid. Daarom is de hel, in de meest letterlijke betekenis, een eeuwige scheiding van God. Anders gezegd, voor de christelijke geest is gescheiden zijn van God hetzelfde als in de hel zijn. Sommige christenen geloven dat de hel echt vuur en vlammen heeft, maar anderen niet. Jezus sprak op verschillende plaatsen over de hel als straf voor het kwaad.

Veel christelijke groeperingen geloven dat als een ziel eenmaal naar de hel gaat, zij daar voor altijd blijft. Sommige christelijke groeperingen denken echter dat de hel een tijdelijke plaats is die zielen op een bepaald moment kunnen verlaten. Anderen geloven in een permanente hel, maar een tijdelijk vagevuur. Weer anderen geloven dat degenen die niet naar de hemel gaan ophouden te bestaan in plaats van naar de hel te gaan. Deze christenen worden annihilationisten genoemd.


 

Overtuigingen van andere religies over de hel

  • De oude Grieken geloofden dat zielen naar verschillende plaatsen in de onderwereld gingen. Een van die plaatsen, Tartaros genaamd, leek op de hel. De god Hades was de heerser van de onderwereld.
  • In het boeddhisme zijn er drie soorten hellen, Naraka genaamd. Anders dan in het jodendom en het christendom worden zielen in deze plaatsen geboren op basis van hun karma. Ze brengen er een bepaalde tijd door en worden dan ergens anders herboren.
  • In de Islam wordt de hel Jahannam genoemd, en het is een plaats van bestraffing. Moslims zijn het er niet over eens of de hel eeuwig is of niet. De meeste moslims zijn er zeker van dat in ieder geval moslims slechts een bepaalde periode in de hel zullen verblijven, maar het lot van andere mensen is onbekend. In de Islam, met uitzondering van Muʿtazila, is de hel al geschapen. Sommige moslims geloven dat de hel deze wereld kan beïnvloeden of dat dode mensen momenteel in de hel zijn. Mohammed zou de hel hebben bezocht tijdens zijn reis op Buraq. Men gelooft ook dat Iblis (Satan) zich nu op de bodem van de hel bevindt. Toch is de hel niet het huis van demonen, demonen worden ook in de hel gestraft. Hoewel sommige moslims geloven dat mensen in deze wereld kunnen omgaan met mensen uit de hemel of de hel, stellen de meeste auteurs van de moslimtheologie dat mensen niet kunnen overgaan tussen de wereld van de levenden en de hel.
  • In het shintoïsme is de hel (Yomi) vergelijkbaar met het Griekse Hades, in die zin dat alle zielen daarheen gaan, ongeacht hun daden in het leven, om voor eeuwig een ellendig bestaan te leiden.


 Mohammed bezoekt samen met Buraq en Gabriël de hel en ziet "schaamteloze vrouwen" die eeuwig gestraft worden omdat ze hun haar blootgeven aan de aanblik van vreemden. Perzisch, 15e eeuw.  Zoom
Mohammed bezoekt samen met Buraq en Gabriël de hel en ziet "schaamteloze vrouwen" die eeuwig gestraft worden omdat ze hun haar blootgeven aan de aanblik van vreemden. Perzisch, 15e eeuw.  

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de hel?


A: In veel mythologieën en religies is de hel of de onderwereld een plaats waar zielen van slechte mensen naartoe gaan na hun leven op aarde. Het is een echte (maar misschien niet fysieke) plaats die wordt bestuurd door ofwel God, ofwel een minderwaardig bovennatuurlijk wezen zoals Satan.

V: Wat is het verschil met de Hemel?


Antwoord: Het is het tegenovergestelde van de Hemel, en is een plaats los van God, waar geen liefde of vriendelijkheid is.

V: Welke woorden worden in verschillende talen gebruikt om de hel te beschrijven?


A: Het woord "hel" wordt in de Engelse versie van het Oude Testament gebruikt om het Hebreeuwse woord voor "het graf", Sheol, te vertalen, en in het Nieuwe Testament het Griekse ᾅהחע, Hades, en דוםב, Hebreeuws Gehenna.

V: Heeft de hel nog andere betekenissen?


A: In het Engels kan de hel ook gewoon iets heel slechts betekenen, zoals in "War is Hell".

V: Wie bestuurt de hel?


A: Zij wordt bestuurd door ofwel God, ofwel een minderwaardig bovennatuurlijk wezen zoals Satan.

V: Is er liefde of vriendelijkheid in de hel?


A: Nee - het is een plaats buiten God waar geen liefde of vriendelijkheid is.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3