Intermediair (scheikunde)

Een reactie-intermediair of kortweg tussenproduct is een molecuul dat tijdens een chemische reactie wordt gevormd. Het is niet het eindproduct, maar het is iets dat meer op het product lijkt dan op de reactanten. Na elke stap in een reactiemechanisme wordt een tussenproduct gevormd.

Tussenproducten blijven meestal een tijdje bestaan omdat ze zeer reactief zijn. Het is echter belangrijk een tussenproduct niet te verwarren met een overgangstoestand. De laatste bevindt zich op een punt met maximale energie. Een tussenproduct daarentegen bevindt zich op een punt van minimale energie, d.w.z. het is een stabiel molecuul. Tussenproducten kunnen indien nodig uit een reactie worden geïsoleerd.

Bijvoorbeeld, in de reactie:

A + B → X → C + D

X is het tussenproduct. Bij de overgang van A + B naar X en van X naar C + D zal de reactie door een overgangstoestand gaan.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3