Overgangstoestand

In een chemische reactie is de overgangstoestand het punt waar een maximale waarde aan energie aanwezig is. Deze energie wordt de activeringsenergie genoemd. Wanneer twee of meer moleculen worden gemengd, zullen zij elkaar raken. Als ze elkaar raken met voldoende energie om door de overgangstoestand te gaan, zullen ze reageren en nieuwe moleculen vormen. In de overgangstoestand worden nieuwe bindingen gevormd terwijl de oude worden verbroken. In een grafiek of een tekening wordt de overgangstoestand vaak aangegeven met het symbool van de dubbele dolk ‡.

Het is zeer moeilijk om een overgangstoestand te bestuderen. Dit komt omdat deze zo energierijk is dat de moleculen maar heel kort, meestal femtoseconden, in die vorm blijven. Het is belangrijk om overgangstoestanden niet te verwarren met tussenproducten. Intermediaire toestanden worden gevonden bij minimale energiepunten, en zij kunnen zeer lang blijven bestaan. Net als een overgangstoestand bevindt een intermediair zich echter tussen reagentia en producten van een reactie.

Het bestuderen van overgangstoestanden is zeer belangrijk om reactiemechanismen te begrijpen. Er zijn theorieën en computerprogramma's die kunnen worden gebruikt om te berekenen hoe de overgangstoestand eruit ziet. Dit is een onderdeel van de chemische kinetiek.

De overgangstoestand van een SN2-reactie
De overgangstoestand van een SN2-reactie


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3