Reactiemechanisme

In een reactiemechanisme wordt stap voor stap beschreven hoe een chemische reactie verloopt. Meestal is bij een reactie alleen de totale verandering te zien. De dingen die ertussenin gemaakt worden reageren te snel om gezien te kunnen worden. Deze worden tussenproducten genoemd, en bij het overgaan van het ene tussenproduct naar het andere wordt een overgangstoestand gepasseerd. Het is echter belangrijk om alle stappen te begrijpen die de totale verandering tot stand brengen. Dan kan men namelijk moeilijkere reacties begrijpen of proberen een reactie op een bepaalde manier te laten verlopen.

Er zijn vele soorten reactiemechanismen. In de organische chemie zijn de meest voorkomende: nucleofiele substitutie, eliminatie en additie. Men gebruikt soms pijltjes om te tekenen hoe elektronen zich verplaatsen tijdens een reactie. Zo kan men gemakkelijk zien welke bindingen tijdens het proces worden gevormd en welke worden verbroken.

Een voorbeeld van een reactiemechanisme met pijlduwendeZoom
Een voorbeeld van een reactiemechanisme met pijlduwende


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3