Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) verwijst naar een breed scala aan activiteiten van bedrijven, overheden en academische instellingen die bedoeld zijn om kennis te vergaren en nieuwe ideeën te testen. Dit leidt vaak tot de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe manieren van doen. R&D heeft over het algemeen drie hoofdactiviteiten. Deze zijn: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling. Fundamenteel onderzoek is gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis zonder direct nut of doel voor ogen te hebben. Toegepast onderzoek is juist het tegenovergestelde. Het is onderzoek voor een bepaald doel of product. Ontwikkeling heeft meer te maken met het toevoegen van functies aan een product. Vaak is ontwikkeling een proces van het elimineren van alles behalve het beste idee om tot de beste oplossing te komen. De kosten van basis- en toegepast onderzoek worden vaak afgeschreven als kosten, terwijl de kosten van ontwikkeling worden toegevoegd aan de kosten van het product. R&D resulteert vaak in het bezit van intellectueel eigendom zoals patenten. In Europa wordt O&O onderzoek en technische/technologische ontwikkeling (OTO) genoemd.

In 2015 was Volkswagen wereldwijd de grootste spender in R&D.

Vragen en antwoorden

V: Wat is onderzoek en ontwikkeling (O&O)?


A: O&O verwijst naar een breed scala aan activiteiten van bedrijven, overheden en academische instellingen om kennis te verzamelen en nieuwe ideeën te testen, wat vaak leidt tot de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe manieren om dingen te doen.

V: Hoeveel hoofdactiviteiten heeft R&D over het algemeen?


A: O&O heeft over het algemeen drie hoofdactiviteiten: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling.

V: Wat is fundamenteel onderzoek?


A: Basisonderzoek is gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis zonder onmiddellijk nut of doel voor ogen.

V: Wat is toegepast onderzoek?


A: Toegepast onderzoek is onderzoek voor een bepaald doel of product.

V: Wat is ontwikkeling?


A: Ontwikkeling heeft meer te maken met het toevoegen van functies aan een product. Vaak is ontwikkeling een proces waarbij alles behalve het beste idee geëlimineerd wordt om tot de beste oplossing te komen.

V: Hoe worden de kosten voor fundamenteel en toegepast onderzoek beheerd?


A: Kosten voor fundamenteel en toegepast onderzoek worden vaak als kosten afgeschreven.

V: Leidt R&D vaak tot eigendom van intellectueel eigendom?


A: Ja, O&O leidt vaak tot het bezit van intellectueel eigendom zoals patenten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3