Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom (IP) verwijst naar het eigendom van een idee of ontwerp door de persoon die het heeft bedacht. Het is een term die wordt gebruikt in het eigendomsrecht. Het geeft een persoon bepaalde exclusieve rechten op een bepaald type creatief ontwerp, wat betekent dat niemand anders die creatie kan kopiëren of hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Het kan worden toegepast op muzikale, literaire en artistieke werken, ontdekkingen en uitvindingen. Veel voorkomende soorten intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere auteursrechten, handelsmerken, octrooien, industriële ontwerprechten en bedrijfsgeheimen.

De term intellectueel eigendom dateert uit de 19e eeuw. Daarvoor werd het octrooirecht voor het eerst gemaakt onder het Statuut van de Monopolies 1623 en het auteursrecht werd voor het eerst gezien in het Statuut van Anne in 1710. Het moderne gebruik van de term intellectueel eigendom gaat minstens zo ver terug als in 1867. De grondwet van de Noord-Duitse Confederatie verleende de confederatie wetgevende macht over de bescherming van het intellectuele eigendom (Duits: Schutz des geistigen Eigentums).

De reden voor de meeste wetten op het gebied van intellectueel eigendom is om vooruitgang te stimuleren. Het juridisch eigendom van een idee aan een uitvinder geven wordt gezien als een stimulans voor die mensen om hun uitvindingen beschikbaar te stellen aan het publiek. Het is bedoeld om de volledige waarde van een werk voor de maker ervan veilig te stellen, om er een ander soort 'echt' eigendom van te maken.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3