Sacrament van het huwelijk

Het sacrament van het huwelijk in de Katholieke Kerk is het huwelijkscontract tussen twee gedoopte personen van het andere geslacht. Elke persoon verwerft het onherroepelijke en exclusieve recht over het lichaam van de ander met het oog op de voortplanting. Het huwelijk eindigt bij de dood van een van beide personen. Het sacrament van het huwelijk wordt geregeld door de goddelijke wet, de kerkelijke wet en de burgerlijke wet. De rooms-katholieke kerk voltrekt of erkent geen huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Andere godsdiensten dan het rooms-katholicisme hebben andere regels en gebruiken voor het huwelijk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3