Huwelijk van hetzelfde geslacht

Het homohuwelijk (ook bekend als homohuwelijk) is een term voor een relatie waarin twee mensen van hetzelfde geslacht als gezin samenwonen in een door de overheid, de maatschappij of de godsdienst erkend huwelijk. Het wordt soms huwelijksgelijkheid genoemd, vooral door voorstanders.

  Kaart met de status van wetten inzake verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in de wereld.      Homohuwelijken Internationale huwelijksvergunningen erkend Homohuwelijken Minimale erkenning Geen homohuwelijken  Zoom
Kaart met de status van wetten inzake verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in de wereld.      Homohuwelijken Internationale huwelijksvergunningen erkend Homohuwelijken Minimale erkenning Geen homohuwelijken  

Huidige status

Het burgerlijk huwelijk is momenteel in sommige landen op elke plaats beschikbaar voor paren van hetzelfde geslacht. De landen die dat hebben zijn Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Colombia, Denemarken (inclusief Groenland en Faeröer), Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Uruguay. Nederland was het eerste land dat in 2001 huwelijken tussen twee personen van hetzelfde geslacht toestond.

Het homohuwelijk werd in 2015 overal in de Verenigde Staten legaal. Het Hooggerechtshof oordeelde dat het niet toestaan van huwelijken tussen paren van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk was. In Mexico worden huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht gesloten in Mexico-Stad en 15 staten, maar ze worden in heel Mexico erkend. Er zijn verschillende religies die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht praktiseren, waaronder Eckankar, Wicca, Unitarian Universalism, Raelism en Native American religies met een tweespirit traditie.

Nederland

In Nederland bestaat eigenlijk geen huwelijkswet voor personen van hetzelfde geslacht. In 2001 is de bestaande (normale) huwelijkswet 'slechts' gewijzigd, zodat het huwelijk van partners van hetzelfde geslacht er nu onder valt. Dit betekent dat het homohuwelijk in Nederland niet anders is dan een normaal huwelijk; het is precies hetzelfde. De Nederlandse wet zegt het volgende:

"

Een huwelijk is mogelijk tussen twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht

"

-Nederlands burgerlijk recht, boek 1, artikel 30

Dat is in overeenstemming met het eerste artikel van het Nederlandse burgerlijk recht en met de Nederlandse grondwet:

"

Iedereen die in Nederland is, is vrij om te profiteren van de burgerrechten...

"

Nederlands burgerlijk recht, boek 1, artikel 1

"

Allen die zich in Nederland bevinden, moeten in gelijke omstandigheden gelijk worden behandeld. Discriminatie naar godsdienst, levensbeschouwing, politieke voorkeur, ras, geslacht of op welke wijze dan ook is verboden.

"

Nederlandse grondwet, artikel 1

Burgerlijke verbintenissen

De eerste verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht in de moderne geschiedenis werd in 1989 in Denemarken door de regering erkend.

Burgerlijke unies, burgerlijk partnerschap, binnenlands partnerschap, ongeregistreerd partnerschap/ongeregistreerd co-ouderschap of geregistreerd partnerschap bieden enkele van de voordelen van het huwelijk en zijn beschikbaar in: Andorra, Australië (behalve Commonwealth law), Oostenrijk, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken (vervangen door homohuwelijk in 2012), Ecuador, Estland, Finland (vervangen door homohuwelijk in 2017), Frankrijk, Duitsland (vervangen door homohuwelijk in 2017), Griekenland, Hongarije (ongeregistreerd samenwonen sinds 1996; geregistreerd partnerschap vanaf 2009), IJsland, Ierland (vervangen door het homohuwelijk in 2015), Israël, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Aruba), Nieuw-Zeeland, Noorwegen (vanaf juni 2008 geen aparte burgerlijke unie meer, homohuwelijken vallen onder dezelfde wet als huwelijken tussen mannen en vrouwen), Portugal, San Marino, Slovenië, Zuid-Afrika, Zweden (vervangen door het homohuwelijk in 2009), Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (ook beschikbaar in sommige overzeese gebieden) en Uruguay. Zij zijn ook beschikbaar in sommige delen van Argentinië, Mexico, Taiwan en Japan.

In het Verenigd Koninkrijk hebben burgerlijke partnerschappen dezelfde wettelijke status als een huwelijk, en partners hebben dezelfde voordelen en wettelijke rechten, variërend van belastingvrijstellingen en gezamenlijke eigendomsrechten tot de status van nabestaande en gedeelde ouderschapsverantwoordelijkheden. Partnerschapsceremonies worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand op precies dezelfde manier uitgevoerd als een seculier burgerlijk huwelijk.

 

Controverse

De controverse over de erkenning van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht is een belangrijk onderdeel van een groter debat over de definitie van een gezin. Het homohuwelijk wordt door veel religies niet als geldig beschouwd. Vele anderen echter zien het homohuwelijk als belangrijk voor de gelijkwaardigheid van alle mensen. Zij zeggen soms dat godsdiensten en wetten (Defense of Marriage Act, bijvoorbeeld) die het homohuwelijk niet steunen intolerant zijn (zij tonen geen respect voor de overtuigingen van andere mensen). Bovendien genieten mensen die getrouwd zijn in burgerlijke unies meestal niet alle voordelen (lagere belastingen, ziekteverzekering, enz.).

 

Organisaties die betrokken zijn bij het homohuwelijk

Verschillende organisaties bestaan mede om de rechten van homoseksuele mannen en vrouwen om te trouwen met mensen van hetzelfde geslacht te ondersteunen. Eén organisatie is de Human Rights Campaign of HRC.

 

Verwante pagina's

  • Paar van hetzelfde geslacht
  • Het homohuwelijk in het Verenigd Koninkrijk
  • Het homohuwelijk in de Verenigde Staten
 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3