Oostelijke nawaga

De saffraankabeljauw (Eleginus gracilis) is een vissoort. Hij is nauw verwant aan de echte kabeljauw (geslacht Gadus). Hij is donkergrijsgroen tot bruin, met vlekken op de flanken en bleek naar de buik toe. Hij kan 60 cm lang worden en tot 1,3 kg wegen.

Hij leeft in het noordelijk deel van de Stille Oceaan, van de Koreaanse kusten tot voorbij de Beringstraat, voor de kusten van Alaska. Gewoonlijk komt hij voor in ondiepe kustwateren op minder dan 60 m diepte. Hij kan ook worden aangetroffen op dieptes tot 200 m. De saffraankabeljauw kan ook in brak en zelfs in zoet water terechtkomen en komt vrij ver boven rivieren en stromen voor.

Saffraan kabeljauwen worden geslachtsrijp in hun derde levensjaar. Ze voeden zich met vis en kleine schaaldieren. Ze worden in veel gebieden in het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan commercieel bevist. Het land met de grootste vangst is Rusland. In de Russische Federatie en Japan wordt het vers of bevroren voor menselijke consumptie gebruikt.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3