Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge (21 oktober 1772 - 25 juli 1834) was een Engelse dichter. Samen met zijn vriend William Wordsworth zou Coleridge in de Engelse literatuur vaak de Romantische beweging op gang hebben gebracht. Hij was ook literair criticus, filosoof en theoloog.

Coleridge is geboren in Ottery St Mary, Devon. Hij was de zoon van een dominee, en de jongste van tien kinderen. Hij ging naar de Universiteit van Cambridge, Jesus College, hoewel hij nooit zijn diploma haalde. Hij ontmoette Wordsworth, een andere jonge dichter, in 1795. Ze werden goede vrienden en in 1798 publiceerden ze hun gedichten in een boek genaamd Lyrical Ballads, dat door veel critici als een belangrijke gebeurtenis in de Engelse romantiek wordt beschouwd. De meeste gedichten in het boek werden geschreven door Wordsworth, hoewel het ook Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner bevatte, wat velen zijn meesterwerk en een van de grote gedichten in het Engels noemen. (Coleridge gebruikte daarin ouderwetse spellingen, zoals "rime" voor "rhyme", om het gedicht een antiek gevoel te geven).

In 1796 schreef Coleridge zijn gedicht Kubla Khan - samen met de Ancient Mariner is het zijn bekendste werk. Ongeveer in dezelfde tijd, in de latere jaren 1790, raakte Coleridge verslaafd aan opium. In die tijd was het middel legaal en werd het veel gebruikt als pijnstiller. Coleridge's verslaving aan opium markeerde de rest van zijn leven. Zijn gezondheid leed eronder en hij had moeite om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Hij had ook moeite om de schrijfprojecten die hij begon af te ronden.

Coleridge had een reputatie als een grote prater, en de mensen nodigden hem vaak uit voor hun diners om hem te horen spreken. Hij was een succesvolle spreker op sommige momenten in zijn latere leven. Hij verwierf een reputatie als denker en filosoof en als dichter. Hij stierf in Highgate, Middlesex.

Geleerden en critici van de Engelse literatuur hebben Coleridge als een belangrijk figuur beschouwd. In zijn boek The Road to Xanadu uit 1927 gebruikte John Livingston Lowes de poëzie van Coleridge, met name Kubla Khan, om de werking van de menselijke verbeelding te bestuderen. Critici hebben betoogd over de rol die opiumverslaving speelde in het leven en werk van de dichter. In zijn boek Coleridge, de beschadigde aartsengel, toonde Norman Furman in 1971 aan dat Coleridge zich in veel van zijn latere werken schuldig maakte aan plagiaat. Door zijn opiumverslaving was Coleridge misschien niet in staat om te vertellen wanneer hij het werk van andere schrijvers herhaalde dat hij had voorgelezen.

Samuel Taylor ColeridgeZoom
Samuel Taylor Coleridge

Vragen en antwoorden

V: Wanneer werd Samuel Taylor Coleridge geboren?


A: Samuel Taylor Coleridge werd geboren op 21 oktober 1772 in Ottery St Mary, Devon.

V: Wie ontmoette Coleridge in 1795?


A: In 1795 ontmoette Coleridge William Wordsworth, een andere jonge dichter.

V: Wat is de naam van het boek dat Wordsworth en Coleridge samen publiceerden in 1798?


A: Het boek dat Wordsworth en Coleridge in 1798 samen publiceerden heet Lyrical Ballads.

V: Welk gedicht wordt beschouwd als Coleridge's meesterwerk?


A: The Rime of the Ancient Mariner wordt beschouwd als Coleridge's meesterwerk.

V: Welk ander beroemd gedicht schreef hij rond dezelfde tijd als The Rime of the Ancient Mariner?


A: Rond dezelfde tijd als The Rime of the Ancient Mariner schreef Coleridge zijn gedicht Kubla Khan.

V: Hoe beïnvloedde de opiumverslaving zijn leven en werk?


A: Opiumverslaving had een aanzienlijk effect op zowel zijn leven als zijn werk; het bezorgde hem gezondheidsproblemen, maakte het hem moeilijk om zijn gezin financieel te onderhouden, en belemmerde hem bij het afmaken van schrijfprojecten waaraan hij begon. Er is ook beweerd dat hij daardoor misschien niet meer wist wanneer hij het werk van andere schrijvers die hij had gelezen herhaalde.

V: Hoe hebben Engelse literatuurwetenschappers de werken van Samuel Taylor Coleridge beoordeeld?A: Geleerden en critici van de Engelse literatuur hebben Coleridge beschouwd als een belangrijke figuur; John Livingston Lowes gebruikte zijn poëzie om de werking van de menselijke verbeelding te bestuderen, terwijl Norman Furman aantoonde dat hij zich in veel latere werken schuldig maakte aan plagiaat.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3