Seismische prestaties

Seismische prestaties zijn een uitvoering van het vermogen van een bouwconstructie om bij en na een bepaalde aardbeving de haar toekomende functies, zoals veiligheid en bruikbaarheid, te blijven vervullen. Een constructie wordt normaal als veilig beschouwd als zij het leven en het welzijn van de mensen die zich in of rond de constructie bevinden niet in gevaar brengt door geheel of gedeeltelijk in te storten. Een constructie kan als bruikbaar worden beschouwd als zij in staat is de operationele functies te vervullen waarvoor zij is ontworpen.

Oude bouwers geloofden dat aardbevingen het gevolg waren van de toorn van goden (in de Griekse mythologie bijvoorbeeld was Poseidon de belangrijkste "Earth-Shaker") en daarom niet door mensen konden worden weerstaan.

Tegenwoordig is de houding van de mensen drastisch veranderd, hoewel de seismische belastingen soms groter zijn dan het vermogen van een constructie om ze te weerstaan zonder geheel of gedeeltelijk te breken.

De laatste dag van Pompeii door Karl Briullov, Het Staats Russisch Museum.
De laatste dag van Pompeii door Karl Briullov, Het Staats Russisch Museum.

Het VN-hoofdkwartier in Haïti na de aardbeving van 2010.
Het VN-hoofdkwartier in Haïti na de aardbeving van 2010.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3