Ratificatieconventies van staten

Ratificatieconventies van staten zijn een van de twee in artikel vijf van de grondwet van de Verenigde Staten vastgelegde manieren om voorgestelde grondwetswijzigingen te ratificeren. Ratificatieconventies zijn slechts één keer gebruikt. Dit was in 1933 en werd gebruikt om het 21e Amendement te ratificeren. Alle andere voorgestelde grondwetswijzigingen zijn ter ratificatie aangeboden aan de wetgevende machten van de staten.

De grondwet bepaalt ook dat ratificatieconventies van staten ook kunnen worden gebruikt om een grondwetswijziging voor te stellen. Tot dusver is echter nog geen van de 27 grondwetswijzigingen door staatsconventies voorgesteld. Een staatsratificatieconventie kan worden bijeengeroepen door een tweederde meerderheid van de wetgevende macht van een staat.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3