Tachyon

Een tachyon is een hypothetisch deeltje dat sneller kan reizen dan de lichtsnelheid. De term "tachyon" werd in 1967 bedacht door Gerald Feinberg.

De meeste wetenschappers geloven niet dat tachyonen bestaan. Einsteins speciale relativiteitstheorie stelt dat niets sneller kan gaan dan de lichtsnelheid, terwijl tachyonen volgens de theorie voortdurend sneller gaan dan de lichtsnelheid. Als een tachyon zou bestaan, zou het een denkbeeldig getal als massa hebben.

In september 2011 werd in een belangrijke publicatie van CERN gemeld dat een tau-neutrino sneller dan het licht had gereisd; latere updates van CERN over het OPERA-project geven echter aan dat de metingen die sneller dan het licht waren, het gevolg waren van "een defect element van het vezeloptische timingsysteem van het experiment".

In de moderne natuurkunde verwijst de term "tachyon" vaak naar denkbeeldige massavelden in plaats van naar sneller-dan-licht deeltjes. Dergelijke velden zijn een belangrijke rol gaan spelen in de moderne natuurkunde.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een tachyon?


A: Een tachyon is een hypothetisch deeltje dat sneller kan reizen dan de lichtsnelheid.

V: Geloven de meeste wetenschappers dat tachyonen bestaan?


A: Nee, de meeste wetenschappers geloven niet dat tachyonen bestaan.

V: Wat staat er in Einsteins speciale relativiteitstheorie?


A: Einsteins speciale relativiteitstheorie stelt dat niets sneller kan versnellen dan de lichtsnelheid.

V: Hoe reizen tachyonen volgens de theorie?


A: Tachyonen reizen volgens de theorie voortdurend sneller dan de lichtsnelheid.

V: Als een tachyon zou bestaan, wat zou dan zijn massa zijn?


A: Als een tachyon zou bestaan, zou het een denkbeeldig getal als massa hebben.

V: Is het mogelijk dat iets sneller reist dan de lichtsnelheid?


A: Volgens Einsteins speciale relativiteitstheorie kan niets sneller versnellen dan de lichtsnelheid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3