Woordenboek

Een woordenboek is een soort boek waarin de betekenissen van woorden of, nauwkeuriger gezegd, lexemen worden verklaard. De woorden zijn in alfabetische volgorde gerangschikt zodat ze snel kunnen worden teruggevonden. Het woord "woordenboek" komt van het Latijnse "dictio" ("gezegde").

Er zijn verschillende soorten woordenboeken: woordenboeken waarin woorden en hun gebruik worden verklaard, woordenboeken waarin woorden van de ene taal in de andere worden vertaald, biografische woordenboeken waarin over beroemde mensen wordt verteld, technische woordenboeken waarin de betekenissen van technische woorden of woorden in verband met een bepaald onderwerp worden verklaard (soms thesaurus genoemd). Sommige van deze woordenboeken komen dicht in de buurt van een encyclopedie, maar een encyclopedie geeft veel extra informatie over dingen (kennis) en legt niet het gebruik van de taal uit. Een encyclopedisch woordenboek geeft minder informatie over het onderwerp dan een echte encyclopedie, maar meer dan een gewoon woordenboek.

WoordenboekenZoom
Woordenboeken

Woordenboeken die de betekenis van woorden verklaren

Woordenboeken die uitleggen wat woorden betekenen, geven een duidelijke "definitie" van het woord (b.v. nijlpaard : een zoogdier met hoeven, een dikke huid, een grote bek en korte poten dat leeft in rivieren en meren van Afrika).

Een groot woordenboek zal ook meer informatie geven over het woord. Het zal uitleggen hoe het wordt uitgesproken. Meestal wordt hiervoor het Internationaal Fonetisch Alfabet gebruikt. Het zal uitleggen hoe het woord wordt gebruikt. Dit is geen probleem voor een woord als "nijlpaard", maar een woord als "put" heeft zoveel verschillende betekenissen dat een groot woordenboek soms een hele bladzijde of meer heeft om uit te leggen hoe het kan worden gebruikt. Het zal ook de oorsprong van het woord verklaren (b.v. Grieks "hippos" paard en "potamus" rivier).

Een woordenboek kan ook de vorm van het woord in verschillende tijden, meervoudsvorm enz. geven.

Woordenboeken die in vreemde talen vertalen

Er zijn ook woordenboeken die woorden in vreemde talen vertalen. Heel vaak zal één deel (één boek) in beide richtingen vertalen; de helft van het boek kan bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands vertalen en de andere helft van het Nederlands naar het Engels.

Wanneer men een woordenboek gebruikt om uit te zoeken hoe iets in een andere taal moet worden gezegd, moet men zorgvuldig zijn bij de keuze van het juiste woord. Een woord als "rechts" heeft in het Engels twee basisbetekenissen: 1) "juist", en 2) het tegenovergestelde van "links". Andere talen hebben andere woorden voor deze verschillende betekenissen, maar ze hebben zelf homoniemen. Een woord als "put" heeft vele betekenissen. Een goed woordenboek zal een grote lijst van deze betekenissen hebben om mensen te helpen het woord te vinden dat ze willen. In veel talen zal het woord "put" bijvoorbeeld verschillend zijn naargelang iets op iets wordt gezet (bv. een tafel) of in iets wordt gezet (bv. een kast).

Woordenboeken bijwerken

Woordenboeken moeten vaak worden bijgewerkt omdat taal verandert. Er komen vaak nieuwe woorden in een taal (bv. veel computertermen) of woorden veranderen van betekenis (bv. "gay" of "cool"). Het beroemdste Engelse woordenboek is het Oxford English Dictionary (of OED). Woorden worden altijd toegevoegd aan de OED. Ze worden er nooit uitgehaald, zelfs niet als ze verouderd zijn (niet meer gebruikt worden). De OED kan online worden geraadpleegd (met een abonnement).

WoordenboekZoom
Woordenboek

Relevante literatuur

  • Henning Bergenholtz/Sven Tarp (eds.): Handboek Gespecialiseerde Lexicografie. Benjamins 1995.
  • Sandro Nielsen: Het tweetalige LSP woordenboek. Gunter Narr 1994.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een woordenboek?


A: Een woordenboek is een soort boek waarin de betekenissen van woorden of, preciezer gezegd, lexemen worden uitgelegd.

V: Hoe worden woorden in woordenboeken gerangschikt?


A: Woorden worden in alfabetische volgorde gerangschikt, zodat zij snel kunnen worden gevonden.

V: Wat is de betekenis van het woord "woordenboek"?


A: Het woord "woordenboek" komt van het Latijnse "dictio" ("gezegde").

V: Wat zijn de verschillende soorten woordenboeken?


A: Er zijn verschillende soorten woordenboeken: woordenboeken die uitleg geven over woorden en het gebruik ervan, woordenboeken die woorden vertalen van de ene taal naar de andere, biografieboeken die vertellen over beroemde mensen, technische woordenboeken die de betekenis van technische woorden of woorden in verband met een bepaald onderwerp uitleggen (soms een thesaurus genoemd).

V: Waarin verschilt een encyclopedie van een woordenboek?


A: Een encyclopedie geeft veel extra informatie over dingen (kennis) en geeft geen uitleg over het gebruik van de taal. Een encyclopedisch woordenboek geeft minder informatie over het onderwerp dan een echte encyclopedie doet, maar meer dan een eenvoudig woordenboek.

V: Wat is de oorsprong van het woord "dictio"?


A: Het woord "woordenboek" komt van het Latijnse "dictio" ("zeggen").

V: Wat is het doel van technische woordenboeken?


A: Technische woordenboeken verklaren de betekenis van technische woorden of woorden die verband houden met een bepaald onderwerp.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3